RO | EN MyAccount
Caută

Asigurarea Calităţii

Biroul Asigurarea Calităţii

ȘEF BIROU
Dr. ing. Radu PASCU

Atributii delegate:

- coordonarea activităţii privind implementarea sistemului de management al calităţii
Tel: +40-(269) 21.10.01, int. 135
E-mail: radu.pascu@ulbsibiu.ro

isiunea Direcției pentru Asigurarea Calităţii este de a crea un sistem de Management al Calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi pe proceduri care să permită ținerea sub control , evaluarea / auditarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii întregii activități universitare.

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Sistemului de Management al Calităţii din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Direcția pentru Asigurarea Calităţii (DAC) – la nivelul universităţii - formată din: Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) și Biroul Asigurarea Calității;
  • Comisia pentru Învățământ și Evaluarea Calității (CÎEC) – la nivelul Senatului;
  • Subcomisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (SCEAC) – la nivelul facultăților;
  • Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul tuturor entităților din ULBS (direcții, servicii, birouri, etc.).

Biroul Asigurarea Calităţii reprezintă un compartiment de specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calităţii şi gestionarea documentelor sistemului calităţii.

Universitate

Informaţii de Contact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.10.01, int. 135
Fax: +40-(269) .217.887
E-mail: lucian.lobont@ulbsibiu.ro
Web: http://calitate.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare