RO | EN MyAccount
Caută

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră

DIRECTOR
Conf. univ. dr. Blanca Grama
Atribuţii delegate:
- director departament
 
Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: dep.docs@ulbsibiu.ro
Web: http://cariera.ulbsibiu.ro

n cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu funcţionează Centrul Consiliere și Orientare în Carieră. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu prin Centrul Consiliere și Orientare în Carieră devine una din sursele de recrutare a forţei de muncă pentru zona locală oferind firmelor potenţialul academic necesar.

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră oferă programe de dezvoltare a carierei care vizează optimizarea permanentă a abilităţilor personale şi profesionale a studenţilor, precum şi soluţionarea unor situaţii problematice legate de carieră.

Misiunea Biroului Orientare în Carieră a Studenților, Consiliere Psihologică și ALUMNI este de informare, documentare, mediere, consiliere psihologică şi consiliere în carieră, Totodată biroul asigură studentului informarea cât mai bogată privind locurile de muncă vacante şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestora; informarea asupra programelor demarate la nivel local şi care oferă o perspectivă de oferte de locuri de muncă, informarea asupra cerinţelor legale privitoare la muncă, la drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului, evaluare psihoaptitudinală necesară pentru stabilirea compatibilităţii cu postul, precum şi elaborarea de rapoarte de îndrumare a carierei, activarea şi extinderea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu departamente similare din ţară şi străinătate, evaluarea măsurii în care absolvenţii universităţii lucrează în domeniul în care s-au pregătit şi calculul unor indicatori de calitate.Alte informaţii

Adresa: Str Lucian Blaga, nr. 2A, Sala M04-parter, Sibiu, România
Tel: +40-(269) 22.40.94
Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: dep.docs@ulbsibiu.ro
Web: http://cariera.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare