RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Publicaţii Interne ale ULBS

Adobe Reader Carta ULBS
Adobe Reader Codul etic al ULBS

Regulamente ULBS

Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a senatului
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a biroului senatului
Adobe Reader Reglementări privind sistemul de informare şi comunicare
Adobe Reader
Regulament privind activitatea didactică
Adobe Reader Modul de organizare a procesului de învăţământ, sistemul de credite transferabile
Adobe Reader Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
Adobe Reader Regulament de alegeri ale organelor de conducere
Adobe Reader Regulament de acordare a titlurilor onorifice
Adobe Reader Regulament de acordare a burselor de performanţă
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii centrale
Adobe Reader Regulament de ordine interioară
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a CCIA
Adobe Reader Regulament pentru sesizări, reclamaţii şi propuneri
Adobe Reader Regulament de funcţionare a Editurii ULBS
Adobe Reader
Departamentul de Învăţământ la Distanţă (proiect)
Adobe Reader ROF a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (propunere)
Adobe Reader Regulamente de organizare şi funcţionare a comisiilor senatului
Adobe Reader Regulament burse 2006 - 2007

 

Adobe Reader Taxe şcolarizare 2005 - 2006
Adobe Reader Taxe administrative 2005 - 2006

 

Adobe Reader Buget venituri şi cheltuieli 2005
Adobe Reader Bilanţ
Adobe Reader Anexa 10
Adobe Reader
Anexa 14
Adobe Reader Planificare strategică 2004
Adobe Reader Buget venituri şi cheltuieli elaborate de facultăţi 2005 - 2006
Adobe Reader
Raport - execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli în anul univ. 2005/2006
Adobe Reader Raport - execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2006

 

Adobe Reader Buget venituri şi cheltuieli DGA şi Rectorat
Adobe Reader Lista lucrări de vară 2004
Adobe Reader Plan Operaţional 2005
Adobe Reader Plan Operaţional al ULBS pentru anul 2007
Adobe Reader Plan Operaţional al facultăţilor pentru anul 2007

 

Adobe Reader Analiză buget venituri şi cheltuieli 2003-2004
Adobe Reader Analiză comparativă a numărului posturi şi cheltuieli personale pe facultăţi 2003-2004
Adobe Reader Evoluţia alocaţiei medii pe student echivalent
Adobe Reader Evoluţia numărului de studenţi 2003-2004 (raportări MEC)

 

Adobe Reader Informare plan strategic operaţional 2004-2005
Adobe Reader Raport de activitate 2003-2004 (intern)
Adobe Reader Informare măsuri protejare drepturi ULBS protocol Alma Mater

 

Adobe Reader Organigrama ULBS
Adobe Reader Organigrama - Biblioteca Centrală Universitară
Adobe Reader Planificare pentru dezvoltarea Centrului de Comunicaţii al ULBS

Acordarea contractelor publicitare

Adobe Reader Promovarea programelor de master / sesiunea - Februarie 2006
Adobe Reader Promovarea programelor de master derulate prin centrul Concept

Hotărâri ale Biroului Senatului şi Senatului ULBS

Adobe Reader Hotărârea 559/06.03.2006
Adobe Reader Hotărârea 662/13.03.2006
Adobe Reader Hotărârea 782/03.04.2006
Adobe Reader Hotărârea 851/10.04.2006
Adobe Reader
Hotărârea 1208/15.05.2006
Adobe Reader Hotărârea 1216/15.05.2006
Adobe Reader Hotărârea 1266/25.05.2006
Adobe Reader
Hotărârea 1323/29.05.2006
Adobe Reader Hotărârea 1389/05.06.2006
Adobe Reader
Hotărârea 1506/19.06.2006
Adobe Reader Hotărârea 1507/19.06.2006
Adobe Reader Hotărârea 1638/03.07.2006
Adobe Reader Hotărârea 1695/10.07.2006

Adobe Reader Hotărârea 2239/27.09.2006
Adobe Reader Hotărârea 2323/09.10.2006
Adobe Reader Hotărârea 337/14.02.2007
Adobe Reader
Hotărârea 475/05.03.2007

Universitate

Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.62
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro


Dată arhivă

Documente recente

Arhivă 2006
Arhivă 2005
Arhivă 2004

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare