RO | EN MyAccount
Caută

Arhivă 2007

Publicaţii Interne ale ULBS

Adobe Reader Raport privind starea universităţii pe anul universitar 2006 - 2007

Regulamente ULBS

Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a senatului
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a biroului senatului
Adobe Reader Reglementări privind sistemul de informare şi comunicare
Adobe Reader
Regulament privind activitatea didactică
Adobe Reader Modul de organizare a procesului de învăţământ, sistemul de credite transferabile
Adobe Reader Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
Adobe Reader Regulament de alegeri ale organelor de conducere
Adobe Reader Metodologia tehnică de desfăşurare a şedinţelor de alegeri a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul de Facultate şi Senatul Universităţii
Adobe Reader Numarul de locuri în Senatul ULBS şi în Consiliile Facultăţilor
Adobe Reader Regulament de acordare a titlurilor onorifice
Adobe Reader Regulament de acordare a burselor de performanţă
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii centrale
Adobe Reader Regulament de ordine interioară
Adobe Reader Regulament de organizare şi funcţionare a CCIA
Adobe Reader Regulament pentru sesizări, reclamaţii şi propuneri
Adobe Reader Regulament de funcţionare a Editurii ULBS
Adobe Reader
Departamentul de Învăţământ la Distanţă (proiect)
Adobe Reader ROF a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (propunere)
Adobe Reader Regulamente de organizare şi funcţionare a comisiilor senatului
Adobe Reader Regulament burse 2006 - 2007

 

Adobe Reader Plan Operaţional al ULBS pentru anul 2007
Adobe Reader Plan Operaţional al facultăţilor pentru anul 2007

 

Adobe Reader Organigrama ULBS 2005-2008
Adobe Reader Organigrama ULBS 2008-2012 ::Nou
Adobe Reader Organigrama - Biblioteca Centrală Universitară

Hotărâri ale Biroului Senatului şi Senatului ULBS

Adobe Reader Hotărârea 337/14.02.2007
Adobe Reader
Hotărârea 475/05.03.2007

Taxe ULBS

Taxe de şcolarizare 2007 - 2008
Taxe administrative 2007 - 2008

 

Universitate


Dată arhivă

Documente recente

Arhivă 2008
Arhivă 2007
Arhivă 2006
Arhivă 2005
Arhivă 2004

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare