RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Hotărâri ale Senatului

HOTĂRÂREA nr. 4980 din 03.12.2015
HOTĂRÂREA nr. 4362 26 octombrie 2015
HOTĂRÂREA nr. 3655 din 28.09.2015
HOTĂRÂREA nr. 2745 din 13.07.2015
Erată - Hotărâre Senat nr. 2745 din 13.07.2015
Hotărâre Senat nr. 2419 din 15.06.2015 privind Referendumul din 16.07.2015
Hotărâre Senat nr. 1379 din 03.04.2015
Hotărâre Senat nr. 597 din 20.02.2015

Materiale supuse dezbaterii în ședințele Senatului

Materiale ședința ordinară de senat 28 septembrie 2015
Materiale ședința ordinară de senat 13 iulie 2015
Referendum universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității-În vigoare
Ședința senatului din 03.04.2015
Ședința senatului din 20.02.2015

Documente aprobate de Senat

Metodologie menținere calitate titular după 65 ani Abrogată în ședința ordinară din 28.04.2016
Metodologie conferirire titlu onorific Profesor emerit Modificată și completată în ședința ordinară din 28.07.2016
Structura anului universitar 2015-2016
Procedură operațională: Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic-În vigoare
Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de disertație Modificat și completat în ședința ordinară din 30.03.2017
Calendarul operațiunilor pentru organizarea, desfășurarea, validarea și comunicarea rezultatelor Referendumului pentru alegerea modului de desemnare a rectorului
Sectiile de votare, arondarea facultatilor și locația secțiilor de votare
Componenta nominala a Birourilor Electorale
Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universitatii
Circuitul documentelor spre și de la Senatul ULBS Abrogat în ședința ordinară din 31.03.2016
Ordinea de zi a ședințelor ordinare a Senatului Universității 2014-2015
Managementul procesului de învățământ utilizând ECTS Modificat și completat în ședința ordinară din 26.05.2016
Metodologie - Obținere atestat de abilitare
Metodologie - Competiția internă pentru granturi științifice Abrogată în ședința ordinară din 26.05.2016
Raport - Contribuția studenților la promovarea imaginii ULBS
Strategia de internaționalizare a ULBS-În vigoare

Alegeri la ULBS 2015-2016

Regulamentul de alegere a Rectorului ULBS-În vigoare
Regulamentul de alegere a Președintelui Senatului ULBS-În vigoare
Regulamentul de alegere a Membrilor Senatului ULBS-În vigoare
Propunerea de interpretarea Art. 17 din REGULAMENTUL de alegeri la nivelul departamentelor Universităţii Lucian Blaga din Sibiu-În vigoare
ADENDUM la Metodologia de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității-În vigoare
ADENDUM la CALENDARUL alegerilor din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în anul universitar 2015-2016
Regulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS-În vigoare
Regulament alegeri reprezentanți cadre didactice în CF-În vigoare
Calendarul alegerilor 2015-2016 la ULBS
Regulament de alegeri la nivelul departamentelor ULBS -În vigoare
Procedura desfășurării alegerilor directori departament și membrii CD la ULBS-În vigoare
Tabelul cuprinzând numărul de locuri cadre didactice titulare și studenți reprezentanți în CF și Senat
Calendarul alegerilor 2015-2016 - Reprezentanți Studenți

Arhivă - Știri și Evenimente

Ședință Senat ( 03.04.2015 )
Ședință Senat ( 20.02.2015 )

Universitate


Dată arhivă

Documente recente

Arhivă 2014
Arhivă 2013
Arhivă 2012
Arhivă 2011
Arhivă 2010
Arhivă 2009
Arhivă 2008
Arhivă 2007
Arhivă 2006
Arhivă 2005
Arhivă 2004

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare