RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Documente de interes general

Carta ULBS
Organigrama ULBS
Raportul Rectorului privind starea ULBS 2013
Strategia de dezvoltare ULBS - 2020
Program managerial Rector
Regulament pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS
Regulamentul de ordine interioară al ULBS
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Manual de identitate ULBS
RegulamentPrivindAcordareaTitlurilorOnorificeSiMedaliilorUniversitatiiLucianBlagaDinSibiu.pdf
Contract de parteneriat Universitati din Regiunea de Dezvoltare 7 - Centru
Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire, de licenta/diploma, de selectie si de disertatie
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Anunț privind procedura de achiziție directă de calculatoare în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113
Anunț privind procedura de achiziție directă de laptopuri în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113
Anunț privind procedura de achiziție directă de imprimantă multifuncțională în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113

Formulare utile

Foi cu antet
Formular pentru manfiestări științifice
Model acord de cooperare - Ro
Model cooperation agreement - Eng
Model de protocol cu universități din România
Fișa de înscriere în audiență

Regulamente de organizare și funcționare

Regulament - Creșterea vizibilității internaționale a lucrărilor științifice publicate în reviste ISI
Regulamentul de organizare și funcționare a librăriei ULBS
Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții ULBS ::Nou
Codul drepturilor si obligatiilor studentilor din ULBS ::Nou
Regulamentul activității tutoriale în ULBS
Acord UNESCO ULBS pentru catedra UNESCO
ROF catedra UNESCO
Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ::Nou
Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de disertație ::Nou
Regulament de organizare și funcționare al departamentului de Consultanță, Perfecționare și Formare Continuă ::Nou
Regulament pentru întocmirea stetelor de funcții ale personalului didactic ::Nou
ULBS Regulament licenta disertatie CA 05 2012
Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Învățământu la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă ( DIDIFR ) ::Nou
Regulament privind acordarea titlurilor onorifice și medaliilor ULBS ::Nou
Circuitul documentelor spre și de la Senatul ULBS ::Nou

Regulamente privind activitatea didactică ULBS

Regulament privind activitatea didactică și profesională ::Nou
Regulament profesor invitat
Managementul procesului de învăţămînt utilizînd sistemul european de credite transferabile (ECTS)
Criterii de evaluare cu privire la acordarea titlului de profesor consultant în ULBS
Regulamentul comisiei pentru programe comunitare, structurale şi supravegherea stării de sănătate a universităţii
Evaluarea performanțelor resurselor umane academice
Ghid program de studiu
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în ULBS ::Nou
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master
Regulamentul privind ocuparea locurilor pentru studii finanţate de la bugetul de stat
Structura an universitar 2013-2014
Structura an universitar 2014-2015 ::Nou

Taxe ULBS

Taxe de şcolarizare 2014 - 2015
Taxe administrative 2014 - 2015
Taxe studenți străini 2014 - 2015
Taxe inchirieri sali conferinta
Notă privind fundamentarea taxelor de școlarizare

Rapoarte Financiare ULBS

Situația financiară anuală la 31 decembrie 2013

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Proprietate Intelectuală

Raportare cercetare coloana 18 pe anul 2013
Punctaje individuale Drept
Punctaje individuale Inginerie
Punctaje individuale Litere si Arte
Punctaje individuale Medicina
Punctaje individuale SAIAPM
Punctaje individuale Socio-Umane
Punctaje individuale Stiinte
Punctaje individuale Teologie
Punctaje individuale Stiinte Economice
Mai multe informaţii pe pagina Serviciului

Documente Departamentul de Comunicații și Marketing

Rapoarte statistice
Raport - Profilul studenților ULBS 2011-2012
Raport - Profilul studentilor ULBS 2010-2011
Raport - Profilul studenților ULBS 2009-2010
Raport - Profilul studenţilor ULBS 2008-2009

Rapoarte de activitate
Raport de activitate pe perioada 2008-2009

Regulamente
Regulamentul infrastructurii de comunicaţii de date
Anexa la Regulamentul infrastructurii de comunicaţii de date - Regulamentul RoEduNet
Regulamentul de marketing şi relaţii publice

Planificari
Planul de comunicare al ULBS pentru anul 2010

Rapoarte Marketing
Raport campanie promovare ULBS
Studiu potenţiali studenti campanie "Începe cu un vis. Trezeşte-te cu un viitor!"
Studiu privind sursele de informare asupra ofertei academice ULBS - Programe de licenţă
Raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate
Raport de evaluare a impactului achiziției servicilor de promovare a ofertei educaționale
Raport impact promovare si profilul candidatului

Managementul calității la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

(sistem integrat de management, evaluarea și asigurarea calității, proceduri, chestionare de evaluare, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

Universitate


Dată arhivă

Documente recente

Arhivă 2013
Arhivă 2012
Arhivă 2011
Arhivă 2010
Arhivă 2009
Arhivă 2008
Arhivă 2007
Arhivă 2006
Arhivă 2005
Arhivă 2004

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare