RO | EN MyAccount
Caută

Comisia de etică a ULBS

Preliminarii

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de interes public, înfiinţată cu scopul de a promova un învăţământ orientat pe valorile autentice, creativitate, dezvoltarea capacităţii cognitive şi acţionale a cadrelor didactice şi studenţilor, cunoaşterea ştiinţifică şi orientarea profesională, cu respectarea principiilor statului de drept.

Universitatea respectă demnitatea membrilor săi, promovează integritatea academică şi contribuie la dezvoltarea democratică şi la prosperitatea colectivităţii locale, în particular, şi a societăţii, în general.

Valorile şi principiile promovate de instituţie sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.

Prezentul Cod este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10 ian. 2011 şi se aplică de către Comisia de etică şi deontologie din cadrul U.L.B.S.

Componența comisiei de etică

 

1

Conf.univ.dr. Mărioara Țichindelean

Facultatea de Drept

Presedinte
2 Prof.univ.dr.ing. Mircea Stetiu Facultatea de Inginerie Membru
3

Prof..univ.dr. Nicolae Balteș

Facultatea de Științe Economice Membru
4 Lect.univ.dr. Monica Gheorghe Facultatea de Drept Membru
5 Cristina Pârvu Biblioteca Membru
6 Dorina Benchea Directia Financiar Contabila Membru
7 Daniela Maria Neamtu Student Membru
8 Daniela Trocan Rectorat Secretar
 

Adobe Reader Codul de etică și deontologie al ULBS

Adobe Reader Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etica Universitara în anul universitar 2017-2018

Adobe Reader Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etica Universitara în anul universitar 2016-2017

 Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
Tel: -
Fax: -
E-mail: comisia.etica@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro

Alte Informaţii

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare