RO | EN MyAccount
Caută
DECAN
Prof. univ. dr. ing. Liviu Roșca

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Managementul Sistemelor Informaţionale,
- Cercetări operaţionale,
- Comunicare organizaţională


acultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este o şcoală politehnică cu o tradiţie şi experienţă care au consacrat-o drept şcoală de inginerie importantă din România.

Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este în prezent o substructură funcţională a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, fiind acreditată conform Legii 88/1993. A luat fiinţă în anul 1976 când la Sibiu, în cadrul Institutului de Învăţământ Superior, s-a format şi ulterior dezvoltat Facultatea de Mecanică, cu primul program de studiu intitulat Tehnologia Construcţiilor de Maşini.

Cronologic, istoricul facultăţii poate fi prezentat prin câteva date mai importante :

1976 –se înfiinţează Institutul de Învăţământ Superior din Sibiu, care cuprinde şi Facultatea de Mecanică cu specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, ingineri şi subingineri.

1986 – se transformă Institutul de Învăţământ Superior în Institut de Subingineri cu personalitate juridică, subordonat Institutului Politehnic Cluj-Napoca, care a şcolarizat ingineri în specializările Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Maşini-Unelte, Utilaj Tehnologic, Automatizări şi Calculatoare, Echipamente pentru Centrale Nucleare şi subingineri în specializările Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Electromecanică Tehnologică

1990 – Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu , iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu se dezvoltă şi consolidează prin autorizarea specializărilor existente şi propuneri şi autorizări provizorii de funcţionare a noi specializări şi direcţii de master şi studii aprofundate.

Facultatea dispune de un corp profesoral valoros, compus din 133 cadre didactice, profesori universitari: 34, conferenţiari: 28, şefi de lucrări: 45, asistenţi şi preparatori: 23 , din care 9 conducători de doctorat.Informaţii de contact

Adresa: Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
Tel: +40-(269) 21.79.28
Fax: +40-(269) 21.27.16
E-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare