RO | EN MyAccount
Caută

Conducere

DECAN
Prof. univ. dr. ing. Liviu Roșca
Domenii de activitate ştiinţifică:
- Managementul Sistemelor Informaţionale,
- Cercetări operaţionale,
- Comunicare organizaţională
Tel: +40-(269) 21.79.28
Fax: +40-(269) 21.60.62 / 401
E-mail: liviu.rosca@ulbsibiu.roPRODECAN - ACTIVITĂȚILE DIDACTICE

Prof. univ. dr. ing. Maria Vințan

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Bazele electrotehnicii
- Rețele de transport şi distribuţie a energiei electrice
- Calitatea energiei electrice

Tel: +40-(269) 21.79.28
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 1401
E-mail:maria.vintan@ulbsibiu.ro
Web:http://webspace.ulbsibiu.ro/maria.vintanPRODECAN - STRATEGIA ORGANIZAȚIONALĂ SI FINANCIARA

Prof. univ. dr. ing. Adrian Pascu

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Rezistenţa materialelor,
- Teoria elasticităţii şi plasticităţii,
- Analiza experimentală a tensiunilor şi deformaţiilor,
- Metoda numerice de calcul şi proiectare a structurilor.

Tel: +40-(269) 21.79.28
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 403
E-mail: adrian.pascu@ulbsibiu.roPRODECAN - CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI STUDIILE DOCTORALE

Prof. univ. dr. Valentin Oleksik

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Tehnologii moderne de deformare plastică
- Simulare prin metoda elementului finit.

Tel: +40-(269) 21.79.28
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 404 / 413
E-mail: valentin.oleksik@ulbsibiu.roPRODECAN - ACTIVITĂȚILE STUDENȚEȘTI

Prof. univ. dr. ing. Valentin PETRESCU

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Tehnologia materialelor
- Prelucrări prin tehnologii neconvenţionale
- Tratamente termice
- Ecotehnologii
- Managementul riscului de mediu
- Protecţia mediului,
- Tehnologii speciale

Tel: +40-(269) 21.79.28
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 403
E-mail: valentin.petrescu@ulbsibiu.ro
Informaţii de contact

Adresa: Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
Tel: +40-(269) 21.79.28
Fax: +40-(269) 21.27.16
E-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare