RO | EN MyAccount
Caută

Structură

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT
Director:
Prof. univ. dr. ec. ing. Dănuţ-Dumitru DUMITRAŞCU
Domenii de activitate ştiinţifică:
- Managementul proiectelor
- Managementul I.M.M.
- Managementul operaţional
- Managementul afacerilor
- Managementul producției și serviciilor
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 1470
Tel: +40-(269) 21.81.53
E-mail: dep.iim@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/
 

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:
Prof.univ.dr.ec.ing. Dănuț-Dumitru DUMITRAȘCU
Prof.univ.dr.ing. Carmen SIMION
Prof.univ.dr.ing. Livia BEJU
Prof.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU
Conf.univ.dr.ec.ing. MIRICESCU
DEPARTAMENTUL DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
Director:
Prof. univ. dr. ing. Gabriel RACZ
Domenii de activitate ştiinţifică:
- Mașini și sisteme de producție
- Proiectarea asistată a sistemelor de producție
- Roboți industriali
- Echipamente hidraulice și pneumatice
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 450 / 451
Tel: +40-(269) 21.78.71

E-mail: dep.mei@ulbsibiu.ro

Web: inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei
 

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:
Prof. dr. ing. Gabriel RACZ
Prof. dr. ing. Radu BREAZ
Prof. dr. ing. Daniel MANOLEA
Ș.l. dr. ing. Raluca BRAD
Ș.l. dr. ing. Eugen AVRIGEAN
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI INGINERIE ELECTRICĂ
Director:
Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI
Domenii de activitate ştiinţifică:
- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Reliability of voting systems
- Game theory; chess; backgammon
- Cognitive psichology
Tel:+40-(269) 21.60.62 / 460 / 461
Fax: +40-(269) 21.27.16

E-mail: dep.cie@ulbsibiu.ro

Web: csac.ulbsibiu.ro
 

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:
Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI
Prof. univ. dr. ing. Maria VINȚAN
Conf. univ. dr. ing. Macarie BREAZU
Conf. univ. dr. ing. Mihai BOGDAN
Conf. univ. dr. ing. Daniel MORARIUInformaţii de contact

Adresa: Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
Tel: +40-(269) 21.79.28
Fax: +40-(269) 21.27.16
E-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro

Alte informaţii

Punct de Informare Științifică
Adresa: Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
Tel: +40-(269) 21.60.62 Int.405
Fax: +40-(269) 21.81.53
E-mail: info.stiintific@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro/info.stiintific

Oficiul de Orientare şi Servicii Profesionale (OOSP)
Adresa: Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
Tel: +40-(269) 21.60.62 int.405
Fax: +40-(269) 21.81.53
E-mail
: oosp@ulbsibiu.ro
Web: http://oosp.ulbsibiu.ro

Intreprinderea Simulată (COMPASIM)
Adresa:
Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
Tel: +40-(269) 21.14.81
Fax: +40-(269) 21.14.81
E-mail
: compasim@ulbsibiu.ro
Web: http://compasim.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare