. . .

ULBS pentru prima dată în clasamentul RUR (Round University Ranking) World University RankingsUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a aplicat în 2022 pentru prima dată la clasamentul RUR (Round University Ranking) World University Rankings.

ULBS s-a clasat, la nivel global, pe poziția 921 din cele 1032 de universități care au întrunit standardele pentru a intra în evaluare. La nivel național, scorul obținut plasează ULBS pe locul 11.

Conform metodologiei RUR World University Rankings, direcțiile care stau la baza evaluării universităților sunt predarea (40%), cercetarea (40%), diversitatea internațională (10%) și sustenabilitatea financiară (10%). Dacă printre indicatorii luați în considerare la evaluarea predării se regăsesc număr de cadre didactice pe număr de studenți, număr de cadre didactice pe absolvenți ai ciclului de licență, numărul de teze de doctorat susținute pe numărul de cadre didactice etc., în ceea ce privește activitatea de cercetare, RUR World University Rankings se bazează pe indicatori scientometrici rezultați din Web of Science Core Collection’s, Clarivate Analytics, printre care număr de citări pe număr cadre didactice și număr de lucrări pe număr cadre didactice. Diversitatea internațională este cuantificată prin  gradul de implicare a universității în procesul educațional și științific global, în timp ce sustenabilitatea financiară reflectă capacitatea financiară a universității de a oferi educație și cercetare de calitate.


/

Detalii

Categorii:

Rankinguri

Domenii:

General

Persoană contact:

Prof.univ.dr. Mihaela Herciu

Email contact:

mihaela.herciu@ulbsibiu.ro

Link1:

https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022

Link2:

https://roundranking.com/methodology/methodology.html