Concurs director Departament Rezidentiat


Candidaturi pentru funcția de prodecan mandatul 2024 - 2029


Concursuri posturi decani


Proces verbal turul 1 student reprezentant in CA


Dosar de candidatura la functiile de decani


Rezultatul analizei dosarelor pentru funcțiile de decani


Dosarele candidaților la funcția de prorector ai ULBS


Rezultatul analizei dosarelor pentru funcțiile de prorectori


Calendarul alegerilor studentesti in Comisia de administratie


Calendarul alegerilor pentru funcțiile de prorector și decan

Data/PerioadaActivitateaResponsabilități / Locul de desfășurare
27 februarie 2024-Depunere și înregistrare dosare de candidatură pentru funcția de prorector- Registratura ULBS
- Biroul Electoral al Universității
28 februarie 2024-Verificarea dosarelor de candidatură depuse pentru funcția de prorector
-Comunicarea avizelor de conformitate, după caz
- Biroul Electoral al Universității
29 februarie 2024- Depunere și soluționare contestații formulate împotriva avizului de neconformitate de către candidații la funcția de prorector
- Transmiterea dosarelor avizate de conformitate către Senatul ULBS
- Candidați
- Biroul Electoral al Universității
- Secretariat Senat
5 martie 2024-Ședința extraordinară a Senatului ULBS pentru validarea candidaților pentru funcția de prorector- Senatul ULBS
1 martie- 5 martie 2024-Depunere și înregistrare dosare de candidatură pentru funcția de decan- Registratura ULBS
- Biroul Electoral al Universității
6 martie 2024- Verificarea dosarelor de candidatură depuse pentru funcția de decan
- Comunicarea avizelor de conformitate, după caz
- Publicarea candidaturilor pe pagina de internet a ULBS și a facultăților
- Biroul Electoral al Universității
7 martie 2024- Depunere și soluționare contestații formulate împotriva avizului de neconformitate de către candidații la funcția de decan- Candidați
- Consiliul de Administrație
11 martie - 18 martie
2024
- Desfășurarea ședințelor consiliilor facultăților pentru avizarea participării la
concurs a minim doi candidați pentru funcția de decan
- Consiliile facultăților
21 martie - 22 martie 2024
- Organizarea și desfășurarea concursurilor publice pentru selectarea decanilor- Comisia de concurs
28 martie 2024- Ședința ordinară a Senatului ULBS pentru validarea decanilor declarați reușiți în urma concursurilor
- Senatul ULBS

Adobe Reader Calendarul alegerilor prorectori, decani


Alegerile pentru funcția de Rector al Universității Lucian Blaga din Sibiu

Sectii de votare

NumarSediul si locatieFacultati arondate
Sectia de votare nr. 1Cladirea Facultatii de Litere si Arte,
B-dul Victoriei, nr.5-7, etaj 1, sala 38
Facultatea de Litere si Arte
Facultatea de Teologie
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Sectia de votare nr. 2Cladirea Facultatii de lnginerie,
str. Emil Cioran, nr. 4, Parter, corp IE, sala IE 102
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Stiinte
Facultatea de S.A.l.A.P.M
Sectia de votare nr. 3Cladirea Facultatii de Medicina,
Str. Lucian Blaga, Nr.2A, Sala MP 03
Facultatea de Drept
Facultatea de Stiinte Economice
Facultatea de Medicină

Dosar de candidatura la functia de rector (afisat 18.01.2024)


Lista cadrelor didactice, de cercetare titulare si a studentilor cu drept de vot pentru participarea la alegerea rectorului ULBS


Candidaturi pentru functia de Rector


Raportul Final al Alegerilor Studențești.


Proces verbal si rezultat Turului II alegeri studenti


Listă Rezultate Alegeri


Prezenta dezbatere alegeri studenti


Tutorial alegeri studenti


Birou Electoral Central pentru Studenți - Listă finală candidați valizi si nevalizi + Procese Verbale Contestații


Liste candidați si Proces verbal alegeri studenti


Rapoarte alegeri


Informare alegeri cadre didactice Senat si CF


Depunere dosare/contestații alegeri studenti

georgevalentin.muntean@ulbsibiu.ro – Aceasta este adresa unde studenții își vor depune dosarele de candidatură

edwardgabriel.ionescumelencovici@ulbsibiu.ro – Aceasta este adresa unde studenții își vor depune contestațiile

Dosarele candidatilor din alegerile anterioare sunt invalide, este nevoie de dosar nou, conform calendarului.

Scrisorile de intenție trebuie înregistrate în perioada 30 noiembrie – 12 decembrie.

Dezbaterea din data de 18 decembrie 2023 se va ține în aula Facultății de Litere.


Modele buletine de vot


Repartizare locuri alegeri studenti


Raport, calendar si componenta BECS


Lista candidaților Senat si CF - validate de BEU


Observatori


Dosare - director de departament


Liste candidaturi studenti si procese verbale


Lista cadrelor didactice și de cercetare titulare cu drept de vot pentru participarea la alegerile structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul Universității " Lucian Blaga" fin Sibiu pentru mandatul 2024-2029


Regulamente si anexe alegeri cadre didactice


Regulamente si anexe alegeri studenți


Referendumul universitar


Calendar referendum universitar

Data/PerioadaEtapă
10 iulie 2023 orele 08:00-18:00Primul tur de scrutin referendum
11 iulie 2023 orele 08:00-18:00Al doilea tur de scrutin referendum

Lista studenților cu drept de vot pentru participarea la referendumul universitar


Lista cadrelor didactice și de cercetare titulare cu drept de vot la referendumul universitar


Sectii de votare

NumarSediul si locatieFacultati arondate
Sectia de votare nr. 1Cladirea Facultatii de Litere si Arte,
B-dul Victoriei, nr.5-7, etaj 1, sala 38
Facultatea de Litere si Arte
Facultatea de Teologie
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Sectia de votare nr. 2Cladirea Facultatii de lnginerie,
str. Emil Cioran, nr. 4, Parter, corp IE, sala IE 102
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Stiinte
Facultatea de S.A.l.A.P.M
Sectia de votare nr. 3Cladirea Facultatii de Medicina,
Str. Lucian Blaga, Nr.2A, Sala MP 03
Facultatea de Drept
Facultatea de Stiinte Economice
Facultatea de Medicină

Documente referendum universitar


Arhivă alegeri