Calendarul alegerilor 2019/2020


Candidaturi si rezultate


Documente alegeri
Calendar referendum universitar

Data/PerioadaActivitatea
10 iulie 2019 orele 08:00-20:00Primul tur de scrutin Referendumul universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității
11 iulie 2019 orele 08:00-20:00Al doilea tur de scrutin Referendumul universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității

Documente referendum universitar


Lista personalului didactic electori la referendumul universitar


Lista studenților cu drept de vot pentru participarea la referendumul universitar


Sectii de votare și membri birouri electorale referendum universitar

NumarSediul si locatieFacultati arondateMembri permanenți birou electoral secțieMembri supleanți birou electoral secție
Sectia de votare nr. 1Cladirea Facultatii de Litere si Arte,
B-dul Victoriei, nr.5-7, etaj 1, sala 38
Facultatea de Litere si Arte
Facultatea de Teologie
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Ana - Blanca Ciocoi-Pop
lonuț Abrudan
Daniel Crețu
Mihai Sima
Bogdan Marius Ciucur - student
loan Sorin Ungurean
Daniel Mihoc
Lucian Groza
Radu Ștefan lamandi - student
Sectia de votare nr. 2Cladirea Facultatii de lnginerie,
str. Emil Cioran, nr. 4, Amfiteatru, 101
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Stiinte
Facultatea de S.A.l.A.P.M
loan Pascanut
Alina Totoi
Alexandru Butean
Dorin Vlad
Alexandra Natalia Petrisor - student
Monica Crețu
Mircea Mușan
Cristina Biriș
Daniel Bența - student
Sectia de votare nr. 3Cladirea Facultatii de Drept,
Calea Dumbravii, nr.31, parter, sala 006
Facultatea de Drept
Facultatea de Stiinte Economice
Facultatea de Medicină
Gina Orga Dumitriu
Dumitru Troancă
Cornel Boitor
Gabriela Cormoș
Andra Nițulescu - student
Raluca Lazăr
Diana Vasiu
Liviu Rus
Ștefan Filip - student

 


Biroul Electoral referendum universitar

Membri permanentiMembri supleanti 
Conf. univ. dr. ing. Eugen Avrigean
Conf. univ. dr. Radu Drăgulescu
Lect, univ. dr. Laurenliu Șoneriu
Lect. univ. dr. losif Mircea Neamțu
Dir. gen. adm. ec. Vasile Motoc
Cons. jr. Daniela Bădilă
Student lonuț Sebastian Codiță
Prof. univ. dr. ing. Dan Miricescu
Asis. Univ. dr. Dragoș Horșia
S.l. dr. ing. Anca Tulbure
Student Carolina Țimbalari