Acesta este website-ul oficial al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Vă rugăm sa citiţi aceste condiţii cu atenţie înainte de a utiliza acest website. Utilizarea acestui website indică faptul că aţi acceptat tacit toţi termenii şi condiţiile de mai jos.

Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestuia aparţin în totalitate Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura website-ului în orice moment şi fără preaviz.

Direcția de Informatizare și Comunicatii este o entitate din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi este autorul website-ului https://www.ulbsibiu.ro şi serviciilor aferente descrise aici

Utilizare

Puteţi utiliza materialele de pe web site-ul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu numai în interes personal, necommercial, cu condiţia să nu modificaţi simbolurile şi textul cu privire la copyright şi drepturile de proprietate pe care le conţin materialele originale. Nu puteţi modifica în nici un mod materialele de pe acest site sau sa le reproduceţi, să le expuneţi public, să le distribuiţi cu scop comercial sau public. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau în alte reţele de calculatoare, în orice scop, nu este permisă. Materialele din cadrul acestui site sunt proprietatea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu iar utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor şi alte legi in viguare.

Publicarea, afişarea sau exploatarea în scop comercial al oricărui material de pe web site-ul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu este permisa numai în cazul în care obtineţi în prealabil acordul scris al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi al entităţilor activând în domeniul proprietăţii intelectuale.

În cazul în care obtineţi permisiunea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi a entităţilor activând în domeniul proprietăţii intelectuale, nu puteţi modifica, anula sau însuşi drepturile aparţinând Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, inclusiv dar fără a se limita, la drepturi de autor, drepturi asupra oricăror mărci înregistrate, etc.

Securitate

Nu este permisă încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu care nu sunt publice, fără autorizaţie; folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale (SPAM), sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mail-uri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu va investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autorităţile legale în urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de încălcări.

Limitarea răspunderii

Direcția de Informatizare și Comunicatii nu garantează acurateţea, totalitatea, corectitudinea, temporizarea sau fezabilitatea conţinutului prezentat în anumite secţini ale web site-ului, unde răspunderea pentru materialele publicate aparţine facultăţilor sau departamentelor din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. Web site-ul poate furniza, sau terţe părţi pot furniza prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Direcția de Informatizare și Comunicatii nu garantează si nu este responsabil de disponibilitatea acestora, şi nu este responsabil în nici un fel de formă conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe, sau disponibile pe, acestea.

Materialele primite prin corespondenţă cu personalul Direcției de Informatizare și Comunicatii, prin postarea temelor, proiectelor, eseurilor sau a oricăror scrieri, scheme, imagini grafice, sugestii, comentarii, concepte sau orice alt conţinut pe serverele Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu sau prin transmiterea lor prin fax, e-mail sau orice alt sistem de comunicaţii, devin proprietate a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ce are in continuare dreptul nelimitat, continuu şi irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica sau traduce, de a crea lucrări derivate, de a transmite şi prezenta conţinutul (în totalitate sau în parte), de a-l încorpora în alte lucrări – în orice formă sau tehnologie actuală sau care va fi dezvoltată în viitor, fără a oferi nici o compensaţie. De la aceasta regulă sunt excluse mesajele personale primite prin intermediul serviciului de e-mail al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi paginile personale găzduite, pe sistemele Direcției de Informatizare și Comunicatii.