Cons.jr.

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Lăcrămioara ALBU

Tel: +40-(269) 21.66.69 int. 113
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: dpo@ulbsibiu.ro


INFORMAȚII UTILE

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, intrat in vigoarea la data de 25.05.2018, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu vă solicită să divulgați datele cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul de admitere, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiate de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, conducerii Universitatii.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11827.