Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

O mie de identități. O singură universitate

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate dinamică, iar aceasta se observă în întreaga sa istorie, edificată pe tradiția celor 230 de ani de învățământ superior sibian.

Promovând valori precum spiritul antreprenorial și inovator, cercetarea de calitate și deschiderea, ULBS își încurajează studenții să-și dezvolte creativitatea și potențialul, pregătindu-i și sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

Oportunități pentru studenți

Un oraș dinamic și multicultural

Construit în secolul al XII-lea de coloniști germani cunoscuți sub denumirea de sași transilvăneni, orașul istoric al Sibiului și-a păstrat măreția și este unul dintre cele mai frumoase orașe din România..

Parteneriate academice

70+ parteneriate cu universități străine la care puteți studia prin programul Erasmus +, un program al Uniunii Europene care sprijină educația și tineretul

Parteneriate de afaceri

Peste 50 de parteneriate de afaceri prin care veți avea acces la o gamă largă de stagii și oportunități de angajare la companii naționale și internaționale.

Organizații studențești

Permit tinerilor să exploreze şi să îşi dezvolte potenţialul pentru a avea un impact pozitiv în societate.

Acreditare

Programele de studiu respectă pe deplin Procesul Bologna și sunt acreditate de: Ministerul Educației Naționale, ARACIS, SEE

Biblioteca

Biblioteca Universității are un catalog online de cercetare bibliografică, săli de lectură cu rafturi deschise care acoperă toate disciplinele.

Cifre

STUDENȚI

* Sursa

 • 11.059 studenți licență
 • 2.733 studenți masterat
 • 417 studenți doctoranzi
 • 553 rezidenți
Mai multe informații

PROGRAME DE STUDIU

* Sursa

 • 71 programe de licență
 • 60 programe de masterat
 • 15 domenii de doctorat
 • 90 conducători de doctorat
 • 637 cadre didactice
 • 24 centre de cercetare
Mai multe informații

STUDENȚI

* Sursa

 • 1.980 locuri cazare
 • 8 cămine studențești
 • 1 cantine
 • 3 cafetarii
Mai multe informații
.