Conducere

Funcționarea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este asigurată de către structurile de conducere, de către organele de conducere ale unităților structurale componente și/sau, după caz, ale consorțiilor din care aceasta face parte.


Rector

Realizează conducerea executivă și reprezintă legal Universitatea în relațiile cu terții


Senat

Cel mai înalt for de decizie la nivelul universității


Consiliul de Administrație

Asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar


Prorectori

Membri numiți de către Rector, cu consultarea Senatului


Skip to content