Rector

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.81.65
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: sorin.radu@ulbsibiu.ro , rectorat@ulbsibiu.ro
Program audienţe: Joi 12:00 - 14:00. Pot fi solicitate audiențe și în afara programului anunțat, pe e-mail.


Biografie

Expunere despre viața și activitatea Rectorului ULBS


Mesajul Rectorului

Scurtă prezentare în care Rectorul își exprimă intențiile


Atribuții

Sfera de autoritate, competență și activitate


Documente

Rapoarte, program managerial, retrospective, cereri, fișe


Istoric Rectori

Lista conducătorilor Universității de la înființare și până în prezent


Cancelarie

Birou care realizează activitățile de comunicare inter și intra organizațională, relațiile publice și secretariatul la nivelul Rectoratului.


Secretariat

Birou care realizeaza activități specifice, administrative și de interfață a Rectorului


Structuri în coordonare

Lista birourilor, serviciilor, compartimentelor și direcțiilor aflate în coordonarea directă a Rectorului


Skip to content