RO | EN MyAccount
Caută

Sistemul pentru evidența școlarizării - University Management System

Sistemul UMS

După prima accesare vă recomandăm schimbarea parolei prin apăsarea linkului Parola din meniul din stânga.

Platforma elearning

În cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională ”Investiţi pentru viitorul dumneavoastră” a fost implementat proiectul ”Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă şi Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educaţie la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu”.

Platforma elearning

Taxe

Informaţii privind plata taxelor de către studenți.

Informatii utile

Taxe ULBS

Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 aferente studenților înmatriculați în anul I de studiu în anul universitar 2018-2019 la toate ciclurile de studii universitare
Cuantumul tarifelor de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019
Cuantumul tarifelor de servire a mesei în cantinele studențești pentru anul universitar 2018-2019

Asociaţii studenţeşti

Studenţii din ULBS întodeuana au avut prilejul de a se înscrie în cadrul asociaţiilor studenţeşti, care să le reprezinte mai bine şi mai ferm interesele.

Asociaţii studenţeşti

Cazare în ULBS

La momentul actual condiţiile de cazare şi masă oferite studenţilor sunt deosebite. An de an căminele studenţeşti, au fost renovate şi modernizate, lucrările efectuate în fiecare vacanţă de vară fiind de mare anvergură, implicând eforturi mari atât financiare cât şi umane.

Cazare în ULBS

Orar

Programarea pe semestru a activitatilor didactice din cadrul facultatilor

Orar

Clasament Burse 2018

Beneficiarii burselor de excelenta pentru anul universitar 2018/2019

Chestionar Alumni 2018

Chestionar in vederea completarii fisei de lichidare

Chestionare absolvenți 2018

Chestionar insertie absolventi Licenta (SE VA COMPLETA ÎNAINTE DE RIDICAREA DIPLOMEI DE LICENȚĂ)

Chestionar insertie absolventi Master (SE VA COMPLETA ÎNAINTE DE RIDICAREA DIPLOMEI DE MASTER)

Regulamente studenți

Procedură Operațională: Gestionarea, completarea, verificarea și eliberarea actelor de studii
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți
Codul drepturilor si obligatiilor studentilor din ULBS
Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la ULBS
Ghid program de studiu
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master
Regulamentul privind ocuparea locurilor pentru studii finanţate de la bugetul de stat
Metodologia privind organizarea și desfășurarea programului național „Tabere studențești” 2018

Programul "EURO 200" se va derula si in anul 2018

Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare se va derula si in anul 2018

Alte documente

Acte studii ULBS

Informații privind eliberarea Actelor de studii

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră

Rapiditatea schimbării economice face ca actualele cariere să fie mai puţin clar definite şi previzibile decât erau în trecut. Carierele sunt din ce în ce mai dificil de administrat atât pentru indivizi cât şi pentru organizaţii. La nivelul organizaţiei se înregistrează presiuni competitive tot mai mari, nivele ierarhice mai puţine, angajaţi mai puţini determinând multe cerinţe de a privi înainte. Oamenii trebuie să lupte cu schimbarea, să facă faţă solicitărilor mărite de deprinderi manageriale, financiare, trebuinţelor mai mari de înţelegere a propriilor valori, abilităţi şi interese.

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare