Despre ULBS

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România, având o tradiţie de peste 225 de ani.

Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate reglementate de Uniunea Europeană, care să permită absolvenţilor ULBS să dobândească recunoaştere academică şi profesională internaţională este un obiectiv strategic al Universităţii sibiene. In cadrul Universităţii sunt promovate specializări unice în spaţiul academic românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional.

Promovarea programelor de studii în limbi de circulaţie internaţională, a metodelor de predare bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea implementării Sistemului European de Credite Transferabile reprezintă garanţii pentru consolidarea procesului de învăţământ.


Misiune

Broker de cunoștințe și formator de competențe prin promovarea excelenței și sustenabilității în învățământ și cercetare


Valori

8 seturi de valori: Spiritul antreprenorial, Cultura organizațională, Resursa umană, Educația sustenabilă, Inovarea, Cercetarea de excelență, Calitatea, Deschiderea


Viziune

Lider în educație și cercetare la nivel regional și național, cu vizibilitate internațională


Realizări

Parteneriate, cercetare, inovare


Simboluri şi distincţii

Semnificația și simbolurile universității


Istoric

Scurtă incursiune în istoria învăţământului superior sibian și al universității


Certificarea calității

Calificativ "Grad de Încredere Ridicat" în urma evaluării instituționale


Skip to content