Valori

Extras din  Adobe Reader Carta ULBS

ULBS își definește următorul set de valori:

  • SPIRITUL ANTREPRENORIAL: Motorul dezvoltării și creșterii ULBS îl reprezintă abordarea antreprenorială. Aceasta se regăsește în fiecare decizie luată, în fiecare parteneriat încheiat, în fiecare proiect de cercetare inițiat. Întreaga activitate a ULBS este orientată către descoperirea și valorificarea oportunităților, către promovarea inovării, dezvoltarea leadership-ului și oferirea unor servicii educaționale calitativ superioare care să încurajeze indivizii în a-și exprima vocația și a-și dezvolta potențialul.
  • CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ: ULBS trebuie să existe ca un organism viu, puternic, bazat pe: competența, atașamentul, loialitatea și motivația fiecărui membru și capabilitatea de a face față cerințelor pieței printr-o permanentă preocupare pentru perfecționare. Entuziasmul, utilizarea eficientă a resurselor, capacitatea de a înțelege și a-și asuma responsabilități, simplitatea, modestia și respectul față de colegi trebuie să fie ideile călăuzitoare ale fiecărui membru al ULBS.
  • RESURSA UMANĂ: ULBS este permanent preocupată de atragerea și formarea unei resurse umane competitive, considerată a fi cel mai prețios activ. Succesul ULBS depinde de calitatea angajaților, de modul în care aceștia sunt instruiți, perfecționați continuu, motivați și atașați valorilor ULBS.
  • EDUCAȚIA SUSTENABILĂ: ULBS sprijină dezvoltarea durabilă prin încorporarea conceptului de sustenabilitate în procesele educaționale și în cadrul tuturor proceselor suport din campus.
  • INOVAREA: Având credința că întotdeauna există o cale mai bună, că întotdeauna se poate adăuga valoare la ceea ce există deja, ULBS încurajează dezvoltarea și exprimarea ideilor inovatoare, la toate nivelele, păstrând un echilibru corect între ordine, disciplină și libertatea de expresie. Acesta este răspunsul pe care ULBS înțelege să îl dea unei societăți extrem de dinamice.
  • CERCETAREA DE EXCELENȚĂ: ULBS promovează o intensă activitate de cercetare, ridicată la standarde internaționale, capabilă oricând să asigure un suport real și profesionist pentru mediul de afaceri, capabilă să vină pro-activ în întâmpinarea nevoilor unei societăți românești aflate în schimbare.
  • CALITATEA: ULBS trebuie să-și îmbunătățească permanent procesele manageriale, educaționale, suport și terțiare astfel încât să ofere educație, cercetare și servicii de calitate, în strânsă legătură cu cerințele stakeholderilor și cu legislația în vigoare.
  • DESCHIDEREA: Rațiunea de a fi a ULBS se bazează pe o gândire orientată către valorile universale și o politică a parteneriatelor care asigură schimbul de idei și dezvoltarea durabilă a societății. Consorțiile realizate de ULBS vor urmări creșterea capacității tuturor partenerilor de a furniza, utiliza eficient și transfera toate categoriile de resurse (materiale, umane, financiare și informaționale) atât între aceștia, cât și în și dinspre mediul extern.

Skip to content