Realizari

 • O politică a parteneriatelor
  În contextul unui mediu universitar internaţional din ce în ce mai dinamic, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se menţine în prim-planul evenimentelor prin aderarea la valorile europene ale învăţământului şi cercetării. În acest sens, un rol esenţial îl au cele peste 100 de parteneriate încheiate cu universităţi din Europa, eficientizarea aplicării sistemului Bologna şi a sistemului european de credite transferabile şi dezvoltarea programului de mobilitate studenţească – Erasmus.

  Acestora li se adaugă şi participarea ULBS în cadrul unor Asociaţii internaţionale şi organisme de management cu rol în dezvoltarea învăţământului european, în consolidarea democraţiei şi în intensificarea cooperării academice din Europa, cum ar fi: Centrul Internaţional de la Tübingen, Alianţa pentru Democraţie a Universităţilor, Asociaţia Conducătorilor de Universităţi din Europa sau Asociaţia Universitară Europeană.

 • Cercetare ştiinţifică valoroasă
  Cunoaşterea se referă la descifrarea misterelor lumii, iar educaţia vine să-i de puterea de a schimba lumea. Aceasta este elementul principal în educarea studenţilor, modul nostru de a le arăta calea spre lumea științelor şi de a-i pregăti pentru piaţa muncii.

  Investiţiile făcute de ULBS în cercetarea ştiinţifică, fondurile europene atrase în ultimii ani sunt destinate dezvoltării unui mediu educativ care creează condiţii excelente de dezvoltare profesională şi care poate oferi un suport profesionist mediului de afaceri, venind în sprijinul comunităţii şi al dezvoltării sociale. Calitatea cercetării ştiinţifice practicată în centrele de cercetare ale ULBS a fost atestată de CNCSIS prin acreditarea acesteia.

 • O universitate inovativă
  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu s-a impus în planul învăţământului superior românesc drept o instituţie inovativă atât în domeniul managementului universitar, al programelor de studiu cât şi al cooperării internaţionale.
  Astfel, implicarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) în proiectul de îmbunătăţire a managementului universitar din România, i-a adus acesteia recunoaşterea drept Centru de Excelenţă în domeniul managementului universitar.

  La impunerea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu ca organizaţie managerială de top au contribuit, în mare măsură, spiritul său inovativ şi deschiderea către valorile internaţionale. Astfel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a îndrăznit să dea o abordare ştiinţifică diferită educaţiei din domeniul sistemului de sănătate, raportându-se la programele internaţionale de studii în domeniul nursingului, şi a dezvoltat, în colaborare cu University of Central Lancashire  Preston din Marea Britanie, Centrul de Dezvoltare a Nursingului în România. Din aceeaşi dorinţă de a veni în sprijinul comunităţii şi răspunzând prompt unei nevoi sociale, ULBS a înfiinţat prima şi singura specializare din România care pregăteşte specialişti în domeniul poliţiei comunitare / locale.

  Ca rezultat al politicii de cooperare internaţională promovată, ULBS şi Biroul de Relaţii Internaționale pentru Studiul Limbii Chineze HANBAN semnau, în 2006, acordul de cooperare pentru înfiinţarea primului Institut Confucius din România. Iar în anul universitar 2008 – 2009 ULBS îi primea la studii pe primii studenţi din ţările Asiei de Sud-Est veniţi în România prin programul Erasmus Mundus.


Skip to content