Viziune

Extras din  Adobe Reader Carta ULBS

ULBS își propune să devină un lider în educație și cercetare științifică la nivel regional și național, cu o mare vizibilitate internațională, acționând în concordanță cu nevoile academice ale studenților și cu cerințele tuturor grupurilor de stakeholderi. Printr-un management performant al resurselor, ULBS tinde să devină o universitate multidisciplinară și multiculturală sustenabilă.


Skip to content