Certificarea calității ARACIS

Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu i-a fost înmânat vineri, 14 noiembrie 2014, de către ARACIS, certificatul care atestă calificativul Grad de Încredere Ridicat obținut de ULBS în urma evaluării instituționale.

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a hotărât, în urma evaluării externe din luna martie a acestui an a calității la nivel instituțional, acordarea celui mai înalt calificativ Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, și anume calificativul Grad de Încredere Ridicat. De altfel, toate programele de studiu evaluate de comisia ARACIS au primit calificativul cel mai înalt- Încredere.

Președintele ARACIS, prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, a venit vineri la Sibiu pentru a acorda conducerii Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu certificatul și pentru a adresa comunității academice sibiene mesajul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior:

”În cei 45 de ani pe care Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu i-a străbătut, drumul nu a fost ușor, dar spre cinstea tuturor care au onorat-o, ca dascăli sau ca studenți, fiecare a contribuit prin entuziasm, competență și dărurire, la înălțarea acestui edificiu modern. Munca înfăptuită de dvs s-a materializat prin generațiile de studenți pe care i-a educat și instruit să facă performanță în societatea românească și nu numai, prin contribuțiile științifice ale corpului profesoral, iar efortul vă este recunoscut prin acordarea de către ARACIS a calificativului Grad de Încredere Ridicat.”

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu își păstrează astfel calificativul Grad de Încredere Ridicat obținut la evaluarea precedentă, în 2009.

Acest calificativ, alături de evaluările pozitive făcute de European University Association și de aprecierile privind internaționalizarea primite de ULBS de la Consiliul Europei, demonstrează încă o dată ca Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu este o universitate puternică, în care excelența în educație și cercetare se ridică la standarde internaționale.

”Aceste rezultate ne onorează și, în acelasi timp, ne motivează să continuăm îmbunătățirea tuturor activităților din Universitate: cele didactice și științifice, activitățile suport, precum și cele de management”, a spus prof. univ. ing. Ioan Bondrea, rectorul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea a mulțumit întregii comunități academice a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și studenților pentru munca și eforturile depuse zi de zi, apreciind că rezultatele pozitive obținute la toate evaluările naționale și internaționale prin care a trecut ULBS li se datorează.


Mesajul Rectorului ULBS

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a primit, în urma evaluării ARACIS din luna martie a acestui an, calificativul Grad de Încredere Ridicat.

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a hotărât, în urma evaluării externe a calității la nivel instituțional, acordarea celui mai înalt calificativ Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, și anume calificativul Grad de Încredere Ridicat. De altfel, toate programele de studiu evaluate de comisia ARACIS au primit calificativul cel mai înalt- Încredere.

Acest calificativ, alături de evaluările pozitive făcute de European University Association și de aprecierile privind internaționalizarea primite de ULBS de la Consiliul Europei, demonstrează încă o dată ca Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu este o universitate puternică, în care excelența în educație și cercetare se ridică la standarde internaționale.

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu își păstrează astfel calificativul Grad de Încredere Ridicat obținut la evaluarea precedentă, în 2009.

Aceste rezultate ne onorează și, în acelasi timp, ne motivează să continuăm îmbunătățirea tuturor activităților din Universitate: cele didactice și științifice, activitățile suport, precum și cele de management.

Doresc să mulțumesc întregii comunități academice a ULBS pentru munca și eforturile depuse: echipei mele de prorectori, președintelui Senatului, decanilor, directorilor de departamente, responsabililor de programe, cadrelor didactice, studenților, echipei DGA și personalului nedidactic!

Cu toții am făcut o treabă bună, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Felicitări și succes în continuare!

Rectorul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bondrea


Mesajul ARACIS


Acreditare ANCS


.