Misiune

Extras din  Adobe Reader Carta ULBS

Misiunea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este aceea de broker de cunoștințe și formator de competențe prin promovarea excelenței și principiilor sustenabilității în procesul de învățământ și cercetare, într-un spectru larg de discipline. ULBS va contribui semnificativ la dezvoltarea comunității locale, a regiunii și a societății românești în ansamblul ei, prin:

  • realizarea unui învățământ creativ și stimulator centrat pe student care să integreze rezultatele cercetării științifice naționale și internaționale în dezvoltarea capitalului intelectual;
  • realizarea unor parteneriate academice internaționale cu universități de prestigiu;
  • integrarea centrelor de cercetare în rețelele internaționale de excelență și realizarea de cercetări fundamentale și aplicative, generatoare de cunoaștere;
  • dezvoltarea angajamentului istoric pentru promovarea libertății academice în conformitate cu înalte standarde de etică;
  • realizarea unui climat intern stimulativ intelectual și social ;
  • dezvoltarea parteneriatelor în toate domeniile, la nivel național și internațional și valorificarea cunoștințelor în scopul dezvoltării sustenabile a societății;

  Misiunea ULBS se concretizează prin următoarele acțiuni strategice:

  • promovarea educației și cercetării în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, inovare și învățare continuă și integrare în circuitul european și mondial;
  • cunoașterea metodică și aducerea de contribuții originale în domeniile prioritare ale științei și tehnologiei secolului XXI și educarea în profil larg, flexibilă, interactivă și continuă, atât a studenților, cât și a absolvenților de învățământ superior;
  • interacțiunea cu mediul economic, social și academic la nivel local, național și internațional;
  • contribuția la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere social, economic, cultural.

 


Skip to content