Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Adobe Reader Actul de înființare

Legislație

  • Legatura Web Legea educației
  • Legatura Web Statutul Studentului
  • Adobe Reader Legea 544/2001
  • Adobe Reader Hotărâri de Guvern privind: Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, cifra școlarizare
  • Adobe Reader Ordin de Ministru privind Metodologia de finanțare

 

.