•  Rapoarte
  • Rapoarte prezentate în Senat
  • Raportul anual al rectorului
  • Raportul anual al comisiei de etică universitară referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare
  • Raportul privind respectarea prevederilor Codului Drepturilor Studenților
  • Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către Studenți
  • Rapoarte anuale de audit
 •  Studii
  • Legatura Web Proiecte de cercetare si fisele de proiect cu rezultatele obtinute

 

.