Comisia de etică

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de interes public, înfiinţată cu scopul de a promova un învăţământ orientat pe valorile autentice, creativitate, dezvoltarea capacităţii cognitive şi acţionale a cadrelor didactice şi studenţilor, cunoaşterea ştiinţifică şi orientarea profesională, cu respectarea principiilor statului de drept.

Universitatea respectă demnitatea membrilor săi, promovează integritatea academică şi contribuie la dezvoltarea democratică şi la prosperitatea colectivităţii locale, în particular, şi a societăţii, în general.

Valorile şi principiile promovate de instituţie sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.


Date de contact

Tel. 0269/230266
E-mail: etica@ulbsibiu.ro


Componenta

Lect. univ. dr. Danusia-Aurelia Boicean – Președinte
Prof.univ.dr. Silviu Morar – Membru
Prof.univ.dr. Dan Miricescu – Membru
Conf.univ.dr. Minodora Salcudean – Membru
Ec. Dorina Benchea – Membru
Luminita Buta – Membru
Ioana Moldovan – Membru
(Daniela Trocan – Secretar Comisie)

 

Documente, rapoarte și hotărâri

Skip to content