Comisia de etica

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de interes public, înfiinţată cu scopul de a promova un învăţământ orientat pe valorile autentice, creativitate, dezvoltarea capacităţii cognitive şi acţionale a cadrelor didactice şi studenţilor, cunoaşterea ştiinţifică şi orientarea profesională, cu respectarea principiilor statului de drept.

Universitatea respectă demnitatea membrilor săi, promovează integritatea academică şi contribuie la dezvoltarea democratică şi la prosperitatea colectivităţii locale, în particular, şi a societăţii, în general.

Valorile şi principiile promovate de instituţie sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.


Componenta

1.Conf.univ.dr. Mărioara Țichindelean – Facultatea de Drept – Presedinte
2.Prof.univ.dr.ing. Mircea Stetiu – Facultatea de Inginerie – Membru
3.Prof.univ.dr. Nicolae Balteș – Facultatea de Științe Economice – Membru
4.Lect.univ.dr. Monica Gheorghe – Facultatea de Drept – Membru
5.Cristina Pârvu – Biblioteca – Membru
6.Dorina Benchea – Directia Financiar Contabila – Membru
7.Daenila Maria Neamtu – Student – Membru
8.Daniela Trocan – Rectorat – Secretar


Documente