Comisia de etica

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de interes public, înfiinţată cu scopul de a promova un învăţământ orientat pe valorile autentice, creativitate, dezvoltarea capacităţii cognitive şi acţionale a cadrelor didactice şi studenţilor, cunoaşterea ştiinţifică şi orientarea profesională, cu respectarea principiilor statului de drept.

Universitatea respectă demnitatea membrilor săi, promovează integritatea academică şi contribuie la dezvoltarea democratică şi la prosperitatea colectivităţii locale, în particular, şi a societăţii, în general.

Valorile şi principiile promovate de instituţie sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.


Componenta

Prof.univ.dr. Nicolae Balteș – Facultatea de Științe Economice – Vicepresedinte
Conf.univ.dr. Corina Petica-Roman – Facultatea de Drept
Conf.univ.dr. Monica Gheorghe – Facultatea de Drept – Membru
Cristina Pârvu – Biblioteca – Membru
Dorina Benchea – Directia Financiar Contabila – Membru
Daniela Maria Neamtu – Student – Membru
Daniela Trocan – Rectorat – Secretar


Documente

.