Comisia de etica

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de interes public, înfiinţată cu scopul de a promova un învăţământ orientat pe valorile autentice, creativitate, dezvoltarea capacităţii cognitive şi acţionale a cadrelor didactice şi studenţilor, cunoaşterea ştiinţifică şi orientarea profesională, cu respectarea principiilor statului de drept.

Universitatea respectă demnitatea membrilor săi, promovează integritatea academică şi contribuie la dezvoltarea democratică şi la prosperitatea colectivităţii locale, în particular, şi a societăţii, în general.

Valorile şi principiile promovate de instituţie sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.


Componenta

Conf.univ.dr. Monica Gheorghe – Presedinte
Prof.univ.dr. Silviu Morar – Vicepresedinte
Conf.univ.dr. Codruta Hageanu – Membru
Prof.univ.dr. Radu-Eugen Breaz – Membru
Conf.univ.dr. Minodora Salcudean – Membru
Ec. Dorina Benchea – Membru
Student Daniela Maria Neamtu- Membru

(Daniela Trocan – Secretar Comisie)


Documente

.