Președinte Prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.22.45
Fax: +40-(269) 21.22.45
E-mail: lucian.cioca@ulbsibiu.ro, academia.ardeleana@ulbsibiu.ro
Web: https://academia-ardeleana.ulbsibiu.ro//


Consiliul Director

Președinte Prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA
Vicepreședinte Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA
Membri Prof. univ. dr. ing. Remus BRAD Prof. univ. dr. Dorel MORÂNDĂU
Secretar Ec. Ilie BANU


Scopul fundaţiei îl constituie susţinerea materială şi financiară a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, a comunităţii academice a universităţii şi a partenerilor acesteia în acţiuni de promovare a instituţiei.

 • În vederea realizării scopului propus, fundaţia are următoarele obiective: de a iniţia acţiuni în scopul sprijinirii activităţii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • de a iniţia acţiuni în scopul atragerii de mijloace materiale şi financiare; de a iniţia acţiuni de colaborare cu alte fundaţii din ţară sau străinătate care să servească scopului fundaţiei;
 • de a iniţia şi organiza manifestări cultural-ştiinţifice pentru omagierea unor personalităţi din istoria naţională şi internaţională; de a acorda burse studenţilor Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu cu merite deosebite;
 • de a acorda facilităţi financiare studenţilor cu situaţie materială deosebită;
 • de a dezvolta baza tehnico-materială a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • de a sprijini cadrele didactice ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în vederea realizării unor schimburi cultural-ştiinţifice la care participă în afara graniţelor ţării;
 • de a sprijini îmbunătăţirea condiţiilor de instruire ale studenţilor;
 • stimularea activităţii editoriale, a creaţiei, a producţiei de materiale educative, cultural-artistice şi ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice;
 • de a cultiva sentimentul de solidaritate între membrii corpului didactic din România;
 • de a cultiva legăturile de interes general, cultural şi profesional cu organizaţiile din ţară şi străinătate. În aceste sens va organiza şi participa la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • de a susţine material şi financiar acţiuni privind promovarea imaginii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi a partenerilor săi.

Mijloacele pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse sunt:

 • editarea, publicarea, realizarea şi răspândirea de materiale educative şi ştiinţifice- creaţii ale cadrelor didactice şi studenţilor;
 • realizarea de materiale publicitare;
 • organizarea de cursuri postuniversitare, conferinţe, sesiuni de comunicări, colocvii, simpozioane, stagii de pregătire, inclusiv prin intermediul unor programe externe în acest domeniu;
 • acordarea, din fonduri proprii, de burse de studiu, stagii de documentare şi specializare în ţară şi străinătate, studenţilor, tinerilor cercetători şi cadre didactice;
 • acordarea de premii pentru lucrări ştiinţifice, cultural-artistice, invenţii şi inovaţii, rezultate sportive, etc. care reprezintă contribuţii la dezvoltarea sistemului educaţional, cultural-ştiinţific;
 • înfiinţarea de unităţi de cercetare-proiectare, producţie, servicii, care să contribuie la finanţarea activităţilor corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor fundaţiei;
 • participarea la manifestări ştiinţifice, culturale, sportive.

Mijloacele materiale şi financiare se obţin din:

 • donaţii şi daruri materiale din partea persoanelor fizice şi/sau juridice române şi străine;
 • activităţi de sponsorizare;
 • achiziţii din fonduri proprii de la persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;
 • taxele de afiliere percepute;
 • subvenţii din partea organelor locale şi centrale ale statului;
 • cotizaţiile membrilor;
 • cotele aferente proiectelor realizate, producţie, servicii, consultanţă, evaluări, taxe de organizare;
 • alte surse atrase.

Fundaţia „Academia Ardeleană” se compune din următoarele categorii de membri:

 • Membrii fondatori sunt iniţiatorii Fundaţiei Academia Ardeleană.
 • Membrii afiliaţi sunt persoane fizice a căror cerere de afiliere în asociaţie este acceptată şi aprobată de Consiliul director.
 • Membrii susţinători sunt persoane juridice care susţin moral şi economic funcţionarea asociaţiei.
 • Membrii onorifici sunt persoane juridice de reprezentativitate publică care pot întări personalitatea fundaţiei şi sunt propuşi şi aprobaţi de Consiliul director.

Documente și rapoarte


Skip to content