Președinte Prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.22.45
Fax: +40-(269) 21.22.45
E-mail: lucian.cioca@ulbsibiu.ro, academia.ardeleana@ulbsibiu.ro
Web: Link


Consiliul Director

Președinte Prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA
Vicepreședinte Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA
Membri Prof. univ. dr. ing. Remus BRAD Prof. univ. dr. Dorel MORÂNDĂU
Secretar 


Scopul fundaţiei îl constituie susţinerea materială şi financiară a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, a comunităţii academice a universităţii şi a partenerilor acesteia în acţiuni de promovare a instituţiei.

 • În vederea realizării scopului propus, fundaţia are următoarele obiective: de a iniţia acţiuni în scopul sprijinirii activităţii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • de a iniţia acţiuni în scopul atragerii de mijloace materiale şi financiare; de a iniţia acţiuni de colaborare cu alte fundaţii din ţară sau străinătate care să servească scopului fundaţiei;
 • de a iniţia şi organiza manifestări cultural-ştiinţifice pentru omagierea unor personalităţi din istoria naţională şi internaţională; de a acorda burse studenţilor Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu cu merite deosebite;
 • de a acorda facilităţi financiare studenţilor cu situaţie materială deosebită;
 • de a dezvolta baza tehnico-materială a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • de a sprijini cadrele didactice ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în vederea realizării unor schimburi cultural-ştiinţifice la care participă în afara graniţelor ţării;
 • de a sprijini îmbunătăţirea condiţiilor de instruire ale studenţilor;
 • stimularea activităţii editoriale, a creaţiei, a producţiei de materiale educative, cultural-artistice şi ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice;
 • de a cultiva sentimentul de solidaritate între membrii corpului didactic din România;
 • de a cultiva legăturile de interes general, cultural şi profesional cu organizaţiile din ţară şi străinătate. În aceste sens va organiza şi participa la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • de a susţine material şi financiar acţiuni privind promovarea imaginii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi a partenerilor săi.

Mijloacele pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse sunt:

 • editarea, publicarea, realizarea şi răspândirea de materiale educative şi ştiinţifice- creaţii ale cadrelor didactice şi studenţilor;
 • realizarea de materiale publicitare;
 • organizarea de cursuri postuniversitare, conferinţe, sesiuni de comunicări, colocvii, simpozioane, stagii de pregătire, inclusiv prin intermediul unor programe externe în acest domeniu;
 • acordarea, din fonduri proprii, de burse de studiu, stagii de documentare şi specializare în ţară şi străinătate, studenţilor, tinerilor cercetători şi cadre didactice;
 • acordarea de premii pentru lucrări ştiinţifice, cultural-artistice, invenţii şi inovaţii, rezultate sportive, etc. care reprezintă contribuţii la dezvoltarea sistemului educaţional, cultural-ştiinţific;
 • înfiinţarea de unităţi de cercetare-proiectare, producţie, servicii, care să contribuie la finanţarea activităţilor corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor fundaţiei;
 • participarea la manifestări ştiinţifice, culturale, sportive.

Mijloacele materiale şi financiare se obţin din:

 • donaţii şi daruri materiale din partea persoanelor fizice şi/sau juridice române şi străine;
 • activităţi de sponsorizare;
 • achiziţii din fonduri proprii de la persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;
 • taxele de afiliere percepute;
 • subvenţii din partea organelor locale şi centrale ale statului;
 • cotizaţiile membrilor;
 • cotele aferente proiectelor realizate, producţie, servicii, consultanţă, evaluări, taxe de organizare;
 • alte surse atrase.

Fundaţia „Academia Ardeleană” se compune din următoarele categorii de membri:

 • Membrii fondatori sunt iniţiatorii Fundaţiei Academia Ardeleană.
 • Membrii afiliaţi sunt persoane fizice a căror cerere de afiliere în asociaţie este acceptată şi aprobată de Consiliul director.
 • Membrii susţinători sunt persoane juridice care susţin moral şi economic funcţionarea asociaţiei.
 • Membrii onorifici sunt persoane juridice de reprezentativitate publică care pot întări personalitatea fundaţiei şi sunt propuşi şi aprobaţi de Consiliul director.

Documente și rapoarte


Skip to content