Structuri Suport-Administrative în coordonarea Rectorului

Cancelaria Rectorului, Secretariatul General, Serviciul Asigurarea Calității, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Biblioteca ULBS, Biroul Control Financiar Preventiv, Biroul Juridic, Biroul Audit intern, Serviciul Intern de Prevenție și Protecție, Consiliul Consultativ, Consiliul de evaluare și asigurare a calității, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM, Comitetul pentru Securitate și Sănătate în muncă


Structuri subordonate Prorectorului Programe de Studii

Secretariat PPS, Departamentul Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, Biroul Programe Postuniversitare, Consiliul Academic


Structuri subordonate Prorectorului Cercetare Inovare și Internationalizare

Secretariat PCII, Serviciul Suport de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Directia Internationalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, Catedra UNESCO, Editura ULBS, Consiliul Științific, Consiliul de Internationalizare


Structuri subordonate Prorectorului Administrare si Dezvoltare Organizationala

Secretariat PADO, Biroul Programe Structurale, Direcția de Informatizare și Comunicații, Biroul Evenimente Academice, Biroul Marketing, ULBS Shop, Consiliul ADO, Comisia de Marketing


Structuri subordonate Prorectorului Studenți și Relația cu Comunitatea

Secretariat PSRC, Direcția Administrare Campus, Centrul de Servicii integrate pentru Studenți SmartHub, Centrul de Calitate a Vieții, Consiliul Studențesc


Direcția Generala Administrativă

Secretariat DGA, Directia Financiar-contabilă, Directia Investiții și Patrimoniu


Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale IOSUD

Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale IOSUD


Institutul de Transfer de Cunoaștere HPI-ULBS

Institutul de Transfer de Cunoaștere HPI-ULBS


Institutul pentru Studii și Cercetări Interdisciplinare

Institutul pentru Studii și Cercetări Interdisciplinare


Institutul Confucius

Institutul Confucius


Societatea antreprenorială studențească EduHub

Societatea antreprenorială studențească EduHubConsilii și comisii

Consilii și comisii


Alte structuri:

Sindicatul cadrelor universitare

Sindicatul cadrelor universitare


Fundaţia Academia Ardeleană

Fundaţia Academia ArdeleanăSkip to content