Structuri Suport-Administrative în coordonarea Rectorului

Secretariat Cabinet Rector, Secretariatul General, Serviciul Asigurarea Calității, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, Biblioteca Centrală Universitară, Biroul Control Financiar Preventiv, Biroul Juridic și Contencios, Biroul Audit intern, Serviciul IPPDSSM, Biroul Protocol, Catedra UNESCO, Consilii, Comitete


Structuri subordonate Prorectorului Programe Academice

Secretariat PA, Departamentul Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, Editura, Consiliul Academic


Structuri subordonate Prorectorului Cercetare Dezvoltare Inovare și Studii doctorale

Secretariat CDISD, Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale, Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Proprietate Intelectuală, Consiliul Științific


Structuri subordonate Prorectorului Strategie Organizațională și financiară

Secretariat SOF, Biroul Strategii, parteneriate, Biroul Programe structurale, Direcția Comunicaţii şi Marketing, Consiliul SOF


Structuri subordonate Prorectorului Activități Studențești

Secretariat AS, Centrul Consiliere și Orientare în Carieră, Consiliul Studențesc


Direcția Generala Administrativă

Secretariat DGA, Directia Financiar-contabilă, Directia Investiții și Patrimoniu, Directia Social-Administrativa


Consilii și comisii

Consilii și comisii


Sindicatul cadrelor universitare

Sindicatul cadrelor universitare


Fundaţia Academia Ardeleană

Fundaţia Academia Ardeleană


.