Director

Conf. univ. dr. ec. Vasile MOȚOC

Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.42.94
E-mail: vasile.motoc@ulbsibiu.ro


Direcţia Generală Administrativă coordonează prin personal cu pregătire în domeniul social-economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă a Universităţii în domeniile: gestionare, întreţinere patrimoniu, imobiliar, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminelor şi cantinelor, etc.


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Direcţiei Generale Administrativă din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt

 Contact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10 Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.42.94
Email: administratie@ulbsibiu.ro

.