Director general administrativ

Sebastian Toader DOTCOȘ

Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.42.94
E-mail: sebastiantoader.dotcos@ulbsibiu.ro


Direcţia Generală Administrativă coordonează prin personal cu pregătire în domeniul social-economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă a Universităţii în domeniile: gestionare, întreţinere patrimoniu, imobiliar, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, etc.


StructuraContact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10 Sibiu, 550024, România Tel: +40-(269) 21.77.79 Fax: +40-(269) 21.42.94 Email: administratie@ulbsibiu.ro

Skip to content