Activități

Compartimentul Achiziții Publice este compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice cu rol în atribuirea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări.


Publicitate anunțuri

Publicitate anunțuri


Formulare tip și documentații

Formulare tip și documentații


Programe si rapoarte de achizitii

Programe si rapoarte de achizitii


Instrucțiuni de lucru și proceduri operaționale


Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79 , int. 137
Fax: +40-(269) 21.04.56
E-mail: achizitiipublice@ulbsibiu.ro

Skip to content