ȘEF SERVICIU

Laura MUNTEAN

Coordonează gestionarea resurselor umane ale Universităţii
Tel: +40-(269) 21.77.79, int. 279
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: laura.muntean@ulbsibiu.ro, serviciu.resurseumane@ulbsibiu.ro


Activități

Serviciul Resurse Umane  coordonează gestionarea resurselor umane ale Universităţii.


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Serviciului Resurse Umane  din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Compartimentul Arhiva
  • Compartimentul IPPDSSM

Documente și legături

Concurs posturi didactice academice

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G.


Concursuri posturi didactice auxiliare și nedidactice

Publicații, anunțuri, documente pentru ocuparea posturilor vacante didactice auxiliare și nedidactice


Declaraţii de avere şi de interese

Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale membrilor cu funcţii de conducere


Evaluare personal didactic și nedidactic

Documente evaluare personal didactic și nedidactic


Examen promovare personal didactic , auxiliar și nedidactic

Documente examen promovare personal didactic , auxiliar și nedidactic


Gradații de merit

Documente gradații de merit


Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, Romania
Tel: +40-(269) 21.77.79, int. 279
Fax: +40-(269) 21.78.87  
E-mail: serviciu.resurseumane@ulbsibiu.ro

Skip to content