Examen promovare personal didactic, auxiliar și nedidactic

Adobe Reader Procedură operațională: Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic

Adobe Reader Referat_de_30_procente

Adobe Reader Referat_de_necesitate_-_promovarea_pe_studii_superioare

Adobe Reader Referat_de_necesitate_-_promovare_pe_trepte_profesionale_superioare 

Adobe Reader Calendar evaluare_CA nr. 16_mai 2019

Calendarul desfasurarii examenelor pentru promovarea personalului in vederea trecerii intr-o functie de nivel superior mai 2019 

14-16.05.2019: Depunerea documentelor referitoare la organizarea concursurilor de promovare pentru persoanele cuprinse în cadrul raportului de evaluare: referatul de evaluarea a persoanei propuse pentru trecerea pe un post de nivel superior întocmit de către șeful ierarhic superior, fișa de post modificată și completată cu atribuții suplimentare.

16.05.2019: Publicarea anunțului pentru desfăsurarea concursului de promovare

31.05.2019: Desfăsurarea concursului pentru promovarea pe post

 

.