Concursuri posturi didactice academice

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată a apărut în Monitorul Oficial.

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărârea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013, partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu.Skip to content