Gradatii de merit

Adobe Reader PO-ULBS-REC-001-Procedura_privind_acordarea_gradatiei_de_merit_30 03 2016
Adobe Reader Situatia numarului de gradatii de merit pentru anul 2020
Adobe Reader Calendarul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiei de merit
Word Anexa 1
Word Anexa 2
Word Anexa 7
Adobe Reader Precizari privind desfasurarea concursului de acordare a gradatiilor de merit

Adobe Reader Gradatii de merit facultati
Adobe Reader Gradatii de merit – Rectorat si DGA

În conformitate cu Procedura operațională privind evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar în vederea acordării gradației de merit, care prevede că punctajul minim pentru acordarea gradațiilor este de 16 puncte, se acordă 11 gradații de merit pentru personalul auxiliar din cadrul structurilor suport administrative ale ULBS, din totalul de 13 gradații de merit alocate potrivit Hotărârii CA nr.16/13.05.2020, art.14, anexa 9.

.