RO | EN MyAccount
Caută

Admitere

Facultatea de Teologie
Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială.

Facultatea de Drept
Drept, Administraţie publică

Facultatea de Litere şi Arte
Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării, Teatru.

Facultatea de Științe Socio-Umane
Relații internaționale, Științe politice, Studii de Securitate, Istorie, Patrimoniu, Teologie Protestantă, Jurnalism, Relații publice, Sociologie, Psihologie.

Facultatea de Inginerie
Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Mine, petrol şi gaze, Inginerie şi management, Calculatoare şi tehnologia informaţiilor, Inginerie electrică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor.

Facultatea de Ştiinţe
Matematică, Informatică, Ecologie şi Protecţia Mediului, Biologie, Fizică, Educatie Fizică şi Sport.

Facultatea de Medicină
Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală, Tehnică dentară, Asistenţă dentară.

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie si management, Agricultură, Horticultură, Ingineria mediului.

Facultatea de Ştiinte Economice
Finante-banci, Marketing, Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.Alte informaţii

Admitere

Cazare în ULBS

Burse

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare