Consilii și comisii

Consiliul Academic – 11 membri

Consiliul de Internaționalizare – 12 membri

Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) – 5 membri

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM – 9 membri

Comitetul pentru Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) – 20 membri

Comisia de Marketing – 11 membri

Consiliul Consultativ – 23 membri

Consiliul de Administrație – 16 membri

Comisia de etică – 7 membri

Consiliul Studențesc – 19 membri

Consiliul de Administrare si Dezvoltare Organizationala – 12 membri

Consiliul Stiintific – 11 membri

Comisia de etica in cercetarea stiintifica pe subiecti umani si animale de experinta (CECSSUAE)

 


.