Consiliul de administrație

Consiliul de Administrație asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar


Atribuții

Sfera de autoritate, competență și activitate


Membri

Lista membrilor consiliului


Hotărâri

Acte aprobate


Secretariat

Birou care realizeaza activități specifice, administrative și de interfață a Consiliului de Administrație


Skip to content