Mesajul Rectorului

În universitatea noastră, cel mai important element, în jurul căruia se poate construi viitorul, îl reprezintă resursa umană: studenții, cadrele didactice, personalul auxiliar și nedidactic. Însă această construcție nu se poate realiza fără anumite valori care să ne servească drept liant: performanța, corectitudinea, comunicarea. Ele nu sunt singurele în care cred, dar pot alcătui o bază solidă, o adevărată fundație pe care să construim, în următorii ani, o comunitate autentică: ULBS.

Pentru a ajunge acolo, trebuie să continuăm ceea ce s-a construit bine, dar trebuie, în egală măsură, să ne accelerăm ritmul în unele zone, iar în altele să începem să privim cu toții în aceeași direcție. Proiectul meu pentru ULBS promovează libertatea academică, managementul financiar performant și transparent, standarde etice și de integritate academică, în esență o organizație mai suplă și eficientă, reducând procesele birocratice și încurajând transparența decizională, echitatea și echilibrul de gen. În viziunea mea, ULBS trebuie să-și consolideze prestigiul și importanța în comunitatea sibiană, să devină lider în piața educațională și de cercetare din Regiunea Centru și să ajungă un partener/concurent real al marilor universități din România – unul respectat deopotrivă în comunitatea europeană și în aceea globală.

Drept urmare, cred cu tărie că misiunea noastră este să tindem spre atingerea performanței în domeniul didactic și a excelenței în cercetare, prin racordarea la fluxurile tehnologice internaționale, pentru a deveni o universitate a dezvoltării și a inovării. Ne îndreptăm privirea spre o universitate care pregătește societatea sustenabilă, devenind ea însăși, prin bunele sale practici, o instituție durabilă („verde”), flexibilă și bine integrată în comunitate, fiind permanent în serviciul acesteia din urmă și potențând mereu calitățile dinamice ale studenților, creativitatea, responsabilitatea și gândirea critică. Ne propunem ca în mandatul 2020-2024 să așezăm ULBS pe fundații solide și pe direcția corectă pentru a ne crea oportunități reale de a aborda cu succes ranking-urile internaționale.

Pasiunea și perseverența orientate către cercetare, comunitate și gândire critică: aceasta e paradigma pe care o propun și care cred că ar trebui să călăuzească Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în următorii ani.

Rector
Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu


Skip to content