. . .

ULBS scoate la concurs 400 de locuri bugetate în a doua sesiune de admitereUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va scoate la concurs, în sesiunea de admitere septembrie 2020, un număr de 409 locuri bugetate (fără taxă), din care 121 de locuri pentru studiile de licență și  288 de locuri pentru programele de master. Din categoria locurilor cu taxă, ULBS mai are disponibile 1.026 pentru licență și 914 la master.

La fel ca în sesiunea din luna iulie, cea mai mare parte a admiterii se va desfășura online, iar înscrierile vor începe, la majoritatea facultăților, în 7 septembrie, excepție făcând Facultatea de Medicină, unde înscrierile încep în 17 septembrie. Calendarul admiterii pentru fiecare facultate poate fi consultat la adresa https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/62/calendar.

Cei care doresc să se înscrie la una dintre specializările oferite de facultățile din cadrul ULBS au la dispoziție oferta educațională completă pe site-ul universității: https://admitere.ulbsibiu.ro/.

Toate specializările Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcționeze de către Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

 

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere septembrie 2020:

  • licență – 1.147 de locuri (din care 121 de locuri bugetate)
  • master – 1.202 locuri (din care 288 de locuri bugetate)

 

Repartizarea locurilor pe facultăți pentru sesiunea de admitere septembrie 2020:

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE:

Licență – 54 de locuri (din care 16 locuri bugetate).

Master – 23 de locuri (din care 1 loc bugetat).

FACULTATEA DE DREPT:

Licență – 201 locuri (numai locuri cu taxă).

Master – 170 de locuri (din care 80 de locuri bugetate).

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE:

Licență – 208 de locuri (din care 19 locuri bugetate).

Master – 89 de locuri (din care 8 locuri bugetate).

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE:

Licență – 392 de locuri (din care 21 de locuri bugetate).

Master – 255 de locuri (din care 27 de locuri bugetate).

FACULTATEA DE INGINERIE:

Licență – 75 de locuri (din care 40 de locuri bugetate).

Master – 435 de locuri (din care 159 de locuri bugetate).

FACULTATEA DE ȘTIINȚE:

Licență – 70 de locuri (din care 18 locuri bugetate).

Master – 42 de locuri (din care 13 locuri bugetate).

FACULTATEA DE MEDICINĂ:

Licență – 39 de locuri (numai locuri cu taxă)

Master – 75 de locuri (numai locuri cu taxă)

FACULATATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:

Licență – 129 de locuri (din care 10 locuri bugetate)

Master – 45 de locuri (numai locuri cu taxă)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE:

Licență – 65 de locuri (numai locuri cu taxă)

Master – 17 locuri (numai locuri cu taxă)

 

Pentru programele de ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, sunt scoase la admitere în sesiunea septembrie 2020:

  • 737 de locuri la programele de Licență și
  • 165 de locuri la programele de Master.

ULBS scoate la concurs 400 de locuri bugetate  în a doua sesiune de admitere

Detalii

Categorii:

Admitere

Persoană contact:

Support ULBS

Email contact:

support@ulbsibiu.ro

Link1:

https://admitere.ulbsibiu.ro/