Cuantum taxe


Plata la casierie

Casieria ULBS se află pe B-dul Victoriei la nr. 10 in clădirea Direcţiei Generale Administrative, corpul A.

Orar:
Luni – Joi : 09-13
Vineri : 09-11

Casieria ULBS forma ID se află pe B-dul Victoriei la nr. 10 in clădirea Direcţiei Generale Administrative, corpul B.

Orar:
Luni – Vineri : 14-16
Sambata : 09-12


Plata online

Toți studenții, masteranzii și doctoranzii ULBS pot să-și achite taxele de școlarizare și taxele administrative online, după autentificarea în contul personal din platforma UMS, accesând secțiunea Plăți

Link: https://ums.ulbsibiu.ro

Tutorial si suport: http://support.ulbsibiu.ro/plataonline


POS

Toți studenții, masteranzii și doctoranzii ULBS pot să-și achite taxele de școlarizare la casieriile din cadrul DGA prin orice card bancar


Mandat poştal

Taxa de şcolarizare se poate achita la orice oficiu poştal.
Mandatul poştal trebuie sa conţină pe verso, la corespondenţă urmatoarele date:

 • Numele şi prenumele studentului
 • Iniţiala tatălui
 • Facultatea
 • Specializarea
 • Anul de studiu

Plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu.

Notă: Perioada de decontare pentru plăţile efectuate prin poştă este de 10 zile.


Ordin de plata

Taxa de şcolarizare se poate achita la orice bancă.
Ordinul de plată trebuie sa conţină la detalii plată următoarele date:

 • CNP-ul studentului
 • Numele şi prenumele studentului
 • Iniţiala tatălui
 • Facultatea
 • Specializarea
 • Anul de studiu

Plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu.

Notă:Perioada de decontare pentru plăţile efectuate prin bancă este de 3 zile


Contact Directia Financiar-contabilă

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.21.44 , +40-(269) 21.60.62 int 126/136
Fax: +40-(269) 21.21.44
Email: serviciu.financiar@ulbsibiu.ro

Skip to content