. . .

Competiția Granturilor de Excelență ale ULBS la finalÎn perioada 14 septembrie – 22 octombrie 2020, a avut loc evaluarea propunerile eligibile de granturi de excelență depuse în cadrul competiției interne ULBS-HPI-ERG-2020, competiție lansată la începutul lunii august și finanțată din donația Hasso Plattner acordată Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Procesul de evaluare a presupus: identificarea experților evaluatori cu recunoaștere internațională, transmiterea invitațiilor pentru evaluarea propunerilor de proiecte, acceptarea/declinarea invitațiilor în funcție de disponibilitatea de timp a evaluatorilor și de competențele acestora, transmiterea propunerilor de granturi în întregime împreună cu declarațiile de imparțialitate, confidențialitate și competență, transmiterea de către evaluatori a fișelor de evaluare. În acest fel, ne-am asigurat că evaluarea propunerilor s-a realizat de către experți independenți, obiectivi, din afara ULBS, cu experiență și expertiză în ariile de cercetare indicate de directorii de granturi.

Au fost invitați 56 de experți evaluatori, 33 arătându-și disponibilitatea de a evalua propuneri de proiect. În procesul de evaluare au fost implicați experți evaluatori de la 25 de instituții de cercetare și/sau de învățământ superior din străinătate (SUA, Germania, Franța, Danemarca, Canada) și din România (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara ș.a.).

Acceptarea invitației din partea ULBS de a evalua propunerile de granturi, precum și fișele de evaluare realizate de către experți certifică, o dată în plus, calitatea ridicată a activității de cercetare desfășurate în cadrul universității noastre. Chiar dacă, potrivit Pachetului de Informații al competiției, vor putea fi acceptate pentru finanțare doar 6 propuneri de granturi (3 pentru științele naturii, științele exacte și științele inginerești, 2 pentru științele sociale și 1 pentru științele umaniste), toate cele 11 propuneri de granturi eligibile au obținut peste 80 de puncte, conform rezultatelor preliminare afișate la adresa:  http://cercetare.ulbsibiu.ro/docs/rapoarte/Rezultate%20preliminare%20punctaje%20granturi%20de%20excelenta%20HPI%202020%20(1).pdf

Suntem convinși că proiectele acceptate pentru finanțare vor contribui la creșterea vizibilității ULBS la nivel internațional, prin publicarea de articole științifice în reviste de top, pe de o parte, și la dezvoltarea unei resursei umane de calitate, capabilă să atragă finanțare suplimentară pentru cercetare, pe de altă parte.


/