. . .

COMUNICAT DE PRESĂ - AGROPRACTIKAproape 30 de studenți cuprinși în grupul țintă al proiectului Agropractik derulat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu de la specializările ”Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale” și ”Managementul protecției mediului agricol” au finalizat stagiile de consiliere și practică de specialitate la parteneri, primind subvenția de 900 lei. Demarat în august 2018, proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea programelor de învăţare aplicativă pentru studenţi, prin activităţi de instruire practică; dezvoltarea parteneriatelor dintre universităţi şi întreprinderi aflate în zona centru; furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională studenţilor din grupul ţintă și îmbunătăţirea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, iar până la încheierea sa, 01 decembrie 2019, alți 120 de studenți ai Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului care vor finaliza toate activitățile proiectului vor primi subvenția de 900 lei.

În total 150 de studenți membrii ai grupul țintă vor beneficia de consiliere individuală și de grup care îi va ajuta în explorarea intereselor individuale, tehnici de căutare a unui loc de muncă, instrumente şi tehnici de promovare personală, evaluare psihoaptitudinală. La finalizarea activităţii de consiliere fiecare student va acumula competenţele necesare căutării unui loc de muncă şi participării active la cursuri ulterioare. Până în prezent au participat la activitatea de consiliere profesională de grup 133 studenți, iar la activitatea de consiliere profesională individuală au participat până în prezent 57 de studenți din grupul țintă.

Prin desfăşurarea stagiilor de practică la organizaţiile partenere, cei 150 de studenţi membrii ai grupului țintă vor aplica cunoştinţele teoretice în sectorul practic, desăvârşindu-şi formarea profesională. Prin participarea la stagiile de practică studenţii îşi vor spori capacitatea de auto-decizie, iniţiativa, flexibilitatea în diferite situaţii specifice la locul de muncă şi îşi vor dezvolta pregătirea profesională. Până în prezent au participat la stagiile de practică derulate la parteneri 96 studenți.

Agropractik este un proiect derulat de ULBS, în parteneriat cu SC Amylon SA, S.C. Expertarom Food Ingredients S.R.L., SC Moara Cibin SA și SC Pharmaplant SRL.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 8-10, telefon/fax: 0269-224094, persoană de contact prof. univ.dr. SAVA Camelia, Manager proiect, email: camelia.sava@ulbsibiu.ro.


COMUNICAT DE PRESĂ  – AGROPRACTIK

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Industrie alimentara

Persoană contact:

Blanca Grama

Email contact:

blanca.grama@ulbsibiu.ro