. . .

Programul Biroului Acte StudiiAvând în vedere Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și necesitatea urgentă de a lua măsuri care să limiteze răspândirea epidemiei COVID-19 SARS-CoV-2, pentru a sprijini transpunerea în practică a măsurilor de sănătate publică, până la data de 15 aprilie 2020, se suspendă toate activitățile ce presupun interacțiunea față-în-față a personalului care funcționează în cadrul Biroului Acte Studii din cadrul ULBS cu persoanele din afara comunității academice sibiene.

Se suspendă, astfel, activitățile legate de: eliberarea actelor de studii, primirea/ restituirea de la și către terți a actelor de studii în vederea vizării acestora de către CNRED, eliberarea duplicatelor actelor de studii, eliberarea adeverințelor de autenticitate ș.a.

Toate solicitările ce presupun rezolvarea unor situații ce pot fi soluționate prin intermediul căilor de telecomunicații (telefon/ internet) se vor transmite la următoarele date de contact:

Secretar șef ULBS: daniela.petrovici@ulbsibiu.ro
Telefon: 0269-216062, int. 106

Birou Acte de Studii:
Tel: 0269-214412
E-mail: claudia.purta@ulbsibiu.ro – secretar Birou Acte de Studii
claudiaadina.muresian@ulbsibiu.ro – secretar Birou Acte de Studii
alexandra.ilea@ulbsibiu.ro – secretar Birou Acte de Studii


/

Detalii

Persoană contact:

Daniela Petrovici

Email contact:

daniela.petrovici@ulbsibiu.ro


Linkuri rapide

Responsabil relații publice

Teodor Boantă teodor.boanta@ulbsibiu.ro Tel. 0269 216669 int. 143