. . .

Selectia Erasmus+. Runda a 2-aSelectia Erasmus+ pentru anul academic 2017-2018

Runda a 2-a

 

Runda a doua a selecției ERASMUS pentru mobilități de studiu pentru anul academic 2017 – 2018, semestrul al doilea are loc în fiecare facultate a ULBS, în lunile octombrie – noiembrie, în funcție de datele stabilite de fiecare facultate a Universităţii. Pentru datele exacte, vă rugăm consultaţi avizierul facultăţii de care aparţineţi.

 

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

Studentul trebuie:

  • Să nu aibă restanţe până în momentul inceperii mobilitatii;
  • Să aibă media de studii de min. 7 până la momentul selecţiei;
  • Să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-un certificat lingvistic (minim nivelul B1)
  • Să fie în anul 2 sau 3 de studiu (doar pentru runda a 2-a a selectiei)

 

Dosarul de candidatură pentru mobilităţile de studiu trebuie să conţina urmatoarele documente :

  • Formular de candidatură (poate fi solicitat de la secretaritul facultăţilor sau de pe site-ul international.ulbsibiu.ro)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie
  • Rezultate academice (se solicită foaia matricolă la secretariatul facultăţilor)
  • Atestat limbă străină(Engleza, sau limba tării de destinaţie) (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC) – această cerinţă nu se aplică studenţilor de la Facultatea de Litere, care merg în mobilitate pe domeniul de studiu de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Dosarele pentru selecție pentru mobilitatile de studiu se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS+ din facultate (lista profesorilor coordonatori ERASMUS+ din facultăți este disponibilă la adresa http://international.ulbsibiu.ro/index.php/download/ ).

Listele universitatilor partenere alocate fiecărei facultăți sunt disponibile atat la avizierul facultatilor cat si la adresa http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/outgoing-students/partner-universities-list/

Selecţia va consta, pe lângă evaluarea documentelor din dosarul de candidatură şi într-un interviu cu comisia de selecţie, stabilit la nivel de facultate.

 

     Erasmus+ este programul Uniunii Europene  pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi va fi implementat în perioada 2014-2020. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650.000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500.000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate.


Selectia Erasmus+. Runda a 2-a

Detalii

Domenii:

General

Persoană contact:

Ioana Mircea

Email contact:

dep.externe@ulbsibiu.ro

Link1:

http://international.ulbsibiu.ro/index.php/download/

Fişier 1:

5_Formular_de_candidatura_studenti_2017-2018.doc

Fişier 2:

6_-Carta-Erasmus.docx