. . .

ULBS – partener în proiectul de implementare a internetului cuantic în RomâniaÎn cadrul programului Digital Europe al Comisiei Europene, apelul DIGITAL-2021-QCI-01 (EU Secure Quantum Communication Infrastructure), topicul DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, partener într-un consorțiu cu acoperire națională compus din 12 universități, 7 institute de cercetare, rețeaua ROEDUNET, Agenția Spațială Română, Ministerul Apărării Nationale și Institutul pentru Tehnologii Avansate, coordonat de UPB București, a câștigat proiectul Romanian National Quantum Communication Infrastructure (RONAQCI), cu un buget total de 4.999.938,76 EUR.

Proiectul, derulat pe o perioada de 30 de luni, reprezintă un pas important în direcția implementării tehnologiei cuantice (QT) de ultimă generație, cu scopul de a aborda și de a atenua provocările majore ridicate de era digitală, printre care cele mai importante sunt comunicarea securizată și capacitatea de calcul îmbunătățită pe baza legilor fizicii cuantice. În plus, proiectul este perfect aliniat la programul Europa digitală, deoarece obiectivul său principal constă în construirea și implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate în România, care să servească drept coloana vertebrală locală unui viitor „internet cuantic” la o scară mai largă la nivelul UE.

Alte obiective majore ale proiectului se concentrează pe: (i) crearea unei mase critice de experți în domeniul QT pentru a obține un impuls sporit în vederea continuării progresului acestei tehnologii într-un ritm accelerat, luând în același timp în considerare actori precum industria, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și organismele publice; (ii) crearea unor rețele naționale de experți în comunicare cuantică (Quantum Communication/ QC), menite să ofere atât perfecționare, cât și bancuri de testare tehnologică, pe baza unei strategii coerente care le va transforma în centre europene de inovare digitală (EDIH) cu drepturi depline, menite să îndeplinească ca roluri de actori-cheie în dezvoltarea și promovarea tehnologiei QC.


ULBS – partener în proiectul de implementare a internetului cuantic în România

Detalii

Categorii:

Internationalizare Proiect Tehnologie

Domenii:

Informatica

Persoană contact:

Adrian Florea

Email contact:

adrian.florea@ulbsibiu.ro