. . .

UniverCity, startul proiectelor comunitare de cercetareUniversitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) implementează proiectul UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271).

UniverCity își propune crearea unor legături între mediul academic și comunitățile locale din județul Sibiu, prin identificarea și soluționarea unor probleme comunitare la scară mică, din domeniile: educație, calitatea vieții și antreprenoriat.

Comunitățile locale din județul Sibiu (orice grupuri formale sau informale de organizații sau cetățeni) pot adresa cadrelor didactice ULBS provocări de cercetare privind diverse probleme de interes comunitar. În vederea găsirii de soluții la problemele adresate, cadre didactice ale ULBS, împreună cu studenți și alte persoane vor forma echipe de proiect, în conformitate cu interesele lor academice. UniverCity sprijină această inițiativă prin finanțarea a șase proiecte comunitare de cercetare, selectate în cadrul a două runde de competiții. Rezultatele cercetărilor efectuate și soluțiile propuse de către echipele de proiect vor fi puse la dispoziția comunităților care au generat ideile de cercetare respective.

Informații suplimentare despre proiect, regulamentul și calendarul competițiilor se găsesc pe site-ul https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/.


/

Detalii

Categorii:

Cercetare Comunitate locala

Domenii:

General

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro