Asociații studențești

Asociaţia studenţească AIESEC în Sibiu
AIESEC este cea mai mare organizaţie condusă de studenţi din lume. Activă în peste 2400 universităţi din 113 ţări şi teritorii, platforma noastră internaţională permite tinerilor să exploreze şi să îşi dezvolte potenţialul de leadership pentru ca ei să aibă un impact pozitiv în societate. În parteneriat cu domeniul business şi cu educaţia de înaltă clasă, AIESEC are peste 60 de ani de experienţă în dezvoltarea şi transformarea studenţilor cu potenţial ridicat în lideri responsabili social.

Asociația Tinerilor Pedagogi din Sibiu
Asociația a fost înființata în anul 2019. ATPS organizează și promovează evenimente și proiecte din zona educației. Scopul inițiativelor organizației este de a contribui la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și la educația lor. Prin implicare în proiectele asociației, membrii își pot configura o carieră adaptată potențialului lor real. Iar cei care aleg o carieră didactică vor putea sprijini la rândul lor dezvăluirea potențialului celor asupra cărora își îndreaptă intențiile educaționale.

Liga absolvenților și studenților de la științe politice internaționale și studii de securitate (LASSPRI)
LASSPRI are ca și obiective realizarea unui cadru legal în care studenţii, în mod democratic, să poată lua o atitudine asupra diferitelor aspecte din viaţa studenţească şi socială din România.

Asociaţia studenţească SOLIDUS
Asociaţie studenţească din cadrul Facultăţii de Inginerie.

Asociaţia studenţească START
Asociaţia studenţească a studentilor din cadrul secţiei de calculatoare a Facultăţii de Inginerie.

Societatea studenţilor medicinişti „Hipocrates” Sibiu
Formaţiune studenţească reprezentativă pentru Facultatea de Medicină  – din cadrul Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu – S.S.M. „Hipocrates” reuneşte pe baza liberului consimţământ studenţii Facultăţii, pentru apărarea intereselor profesionale, umanitare, sociale şi culturale.

Liga Studenţilor din Facultatea de Litere şi Arte
LSFLA are ca scop principal stabilirea unei colaborări în promovarea intereselor studenţeşti în condiţii de egalitate a tuturor studenţilor indiferent de anul de studiu din care fac parte. LSFLA iniţiază şi organizează activităţi culturale, sociale, spirituale, ştiinţifice şi sportive, pe plan intern şi internaţional. Vă propunem aşadar, ca de astăzi înainte, ceea ce faceţi să fie rezultatul dorinţei de autocunoaştere, dezvoltare personală şi profesională, curiozităţi şi nevoi de provocare, de a experimenta şi de a interacţiona cu oameni asemănători şi diferiţi, energici, ambiţioşi, perseverenţi, cu iniţiativă şi viziune!

Asociaţia studenţilor europeni AEGEE
AEGEE este una dintre cele mai mari asociaţii studenţeşti interdisciplinare din Europa. Este reprezentată în 256 de oraşe universitare din 30 de ţări şi are 19 000 de membrii. AEGEE este o organizaţie non profit, laică şi bazata pe voluntariat, independentă faţă de orice partid politic.

Clubul Studenţilor Economişti
Organizaţia „Clubul Studenţilor Economişti” este fondată în 1995 cu sprijinul profesorilor din Facultatea de Ştiinţe Economice. Suntem o organizaţie nonprofit, apolitică şi neguvernamentală iar grupul nostru ţintă sunt studenţii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu. În 1997 organizaţia a dobândit personalitate juridică şi de atunci a reuşit să se menţină ca o organizaţie neguvernamentală studenţească activă.

ELSA Sibiu – Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept
ELSA Sibiu – Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept. ELSA este cea mai mare organizaţie din lume a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti, cu peste 30.000 de membrii din 37 de state europene şi 200 de universităţi (tot atâtea câte Grupuri Locale sunt). Este a asociaţie apolitică şi non-profit şi se bucură de sprijinul altor asociaţii internaţionale şi asociaţii guvernamentale. ELSA menţine legatura şi cu organismele internaţionale , unde participa activ, dovada faptul că este membru consultativ cu statut special pe lângă UNESCO, UNCITRAL, ECOSOC, având şi reprezentanţi permanenţi la sediile ONU din New York, Geneva şi Viena. ELSA România este singura asociaţie a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti care activează la nivel naţional în România. ELSA România s-a constituit în data de 6 Decembrie 1990.

Asociaţia Studenţilor în Psihologie Sibiu (ASPS)
Asociaţia Studenţilor în Psihologie Sibiu (ASPS) se implică în mod activ în dinamizarea vieţii culturale şi ştiinţifice a studenţilor acestei specializari, dar şi în a reprezenta lupta pentru drepturile studenţilor.

Organizația Tinerilor Basarabeni din Sibiu
OTBSibiu este o organizaţie civică, social-culturală şi de tineret, din care pot face parte, în baza liberului consimţământ, persoane provenite din Basarabia – care, prin originea şi atitudinea lor, fac parte din Naţiunea Română.

Asociația Studenților la Sociologie și Asistență Socială din Sibiu
Scopul asociatiei este dinamizarea vieții cultural-științifice a studenților din Catedra de Sociologie și Asistență Socială din Sibiu prin parteneriate si diverse activități ce le vor fi utile în dezvoltarea personală și profesională. Asociația funcționează în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane din Iunie 2014.

Organizația Studenților Dentiști Sibiu
OSD Sibiu este o organizaţie nonprofit, cu caracter socio-profesional, autonomă, creată la 5 iunie 2012, pentru a apăra şi promova drepturile si interesele studenţilor din Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu (Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină Dentară si Specializarea Tehnică Dentară), indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de care dispune. Această Organizație a fost întemeiată cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor studenților de la Medicină Dentară si Tehnică Dentară prin o mai bună reprezentativitate și prin dezvoltarea unor proiecte din domeniul stomatologiei. OSD Sibiu este membră din anul 2012 în cadrul USR – Uniunea Studenților din România și IADS – International Association of Dental Students și are relații de colaborare cu EDSA – European Dental Students Association și cu alte organizații partenere la nivel național și internațional.

Skip to content