. . .

Workshop în cadrul proiectului CoDEMO susținut de ULBSÎn perioada 13-16 Mai 2024 la Bielefeld, Germania, au avut loc în mod fizic câteva activități importante din cadrul proiectului CoDEMO – Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations, nr. 101104819, o inițiativă susținută prin mecanismul de finanțare Erasmus+ ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP (Alliances for Education and Enterprises), proiect coordonat de către INSTITUT MINES-TELECOM (IMT), Franța. Activitățile s-au desfășurat în conjuncție cu Săptămâna Internațională (International Week) a Universității de Științe Aplicate (HSBI) din Bielefeld. Dintre partenerii proiectului CoDEMO au participat universitatea gazdă (HSBI) prin profesorii Dr. Thomas Süße, Dr. Maria Kobert și Dr. Philipp Korte, Universitatea Lucian Blaga (ULBS) prin profesorii Dr. Adrian Florea, Dr. Remus Brad, Dr. Daniel Morariu și Dr. Raluca Brad și OMiLAB NPO prin Iulia Văidian și Christian Muck. Proiectul CoDEMO acoperă 3 zone europene (Sud, Centru și Est) și 3 sectoare economice (Asistență medicală, Agroalimentar și Industrie) vizând transformarea întreprinderilor europene de la nivelul 4.0 (axate pe digitalizare și tehnologii) la nivelul 5.0 (sustenabile, reziliente și centrate pe om). Proiectul, care se întinde pe o perioadă de 3 ani, urmărește crearea unei certificări europene unice de tip Open Badge şi microcredite pentru factorii de decizie ai organizațiilor din Industria 5.0 și realizarea unor programe de predare și formare profesională pentru studenți, dar și pentru angajații din companii.

Discuțiile din Bielefeld au vizat sarcini și activități comune, cum ar fi pachetul de lucru WP3. Learning method and curricula și statusul livrabilului D3.2 Organization 5.0 Teaching Content dar și al livrabilului D.2.1 EU infrastructure of 5.0 Value Co-Creation laboratories rezultat al pachetului WP2. Infrastructure & Community. Trebuie menționat că WP3 este condus de HSBI iar WP2 de către ULBS. Pachetul de lucru WP3 este dedicat dezvoltării unui cadru general de conținut de predare, subliniind logica complementară și legăturile dintre module. Materialul educațional (și suportul de tip e-learning) este realizat în conformitate cu standardul european ESG (Environment Social Governance) referitor la problemele de mediu, problemele sociale și guvernanța corporativă. Conținutul materialelor de training este legat de provocările organizațiilor 5.0 și corespund dimensiunilor green sau sustenabil, reziliență, și centrat pe om. De asemenea, materialele didactice vor fi grupate pe trei niveluri diferite de dificultate – de bază, practician și factor decizional, într-o manieră tridimensională de tip “cub de învățare”, propus și discutat în pachetul de lucru WP3. Fiecare participant la training va primi o insignă (badge) dacă finalizează un anumit modul de la fiecare nivel.

Săptămâna Internațională a coincis și cu lansarea nodului OMiLAB de la HSBI Bielefeld, un rezultat important al proiectului CoDEMO. În fața unui public numeros format în mare parte din studenți, membrii OMiLAB au prezentat avantajele instrumentelor de design thinking, modelare conceptuală și simulare fizico-cibernetică oferite de laboratorul nou creat. Întâlnirile de proiect din Bielefeld au evidențiat necesitatea abordării multidisciplinare (educațională, științifică, digitală sau economică) a provocărilor societății actuale (5.0) prin conlucrare la nivel european, câștigând din diversitatea culturală și din experiența fiecărui membru, pentru a îmbogăți abilitățile de lucru în echipă ale studenților de astăzi, care sunt angajații de mâine sau chiar liderii societății noastre globale.


/

Detalii

Categorii:

Proiect Workshop

Domenii:

Informatica Inginerie Tehnologie

Persoană contact:

BRAD Remus

Email contact:

remus.brad@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

OMiLAB_1.jpeg

Fişier 2:

FESTO_job_allocation.jpeg

Fişier 3:

OMiLAB_2.jpg

Fişier 4:

WP_3.jpeg