. . .

7 universități europene își unesc forțele pentru a crea UNES - Universitatea pentru o nouă societate europeană7 universități europene își unesc forțele pentru a crea UNES – Universitatea pentru o nouă societate europeană

 Marți, 19 februarie 2019, în contextul apelului de propuneri a Comisiei Europene dedicată Universităților Europene, University Paris-Est Créteil (France), University of Córdoba (Spain), University of Évora (Portugal), University of Novi Sad (Serbia), University of Patras (Greece), Lucian Blaga University of Sibiu (Romania) and University of Udine (Italy) au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) pentru crearea UNES – Universitatea pentru o nouă societate europeană.

Deja puternic  internaționalizate, aceste șapte universități tinere din Europa de Sud se vor baza pe natura lor multidisciplinară și pe legăturile teritoriale puternice pentru a propune o ofertă academică multilingvă, inovatoare și orientată spre mediul academic axându-se pe corpul studenților și pe valorile europene.

O viziune comună:

„Aducerea universității în centrul societății pentru a face față provocărilor actuale și viitoare”

UNES își propune să fie o universitate dinamică, orientată spre viitor, dedicată formării cetățenilor europeni capabili să facă față provocărilor transformărilor digitale, sociale și de mediu.

Această alianță a celor șapte universități europene va reuni o comunitate de peste 160.000 de studenți și aproape 14.000 de cadre didactice, cercetători personal administrativ și tehnic. De asemenea, va încerca să consolideze legăturile cu partenerii săi din zona mediteraneeană și din America Latină.

Semnarea acordului-cadru s-a efectuat marți 19 februarie 2019 fiind actul fondator al UNES – Universitatea pentru o nouă societate europeană. Rezultatul unei reflecții comune a început în toamnă, urmată de prezentarea proiectului către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) până la sfârșitul lunii februarie.

7 European universities join forces to create UNES – University for a New European Society

On Tuesday 19 February 2019, in the context of the European Commission’s call for proposals dedicated to European universities, University Paris-Est Créteil (France), University of Córdoba (Spain), University of Évora (Portugal), University of Novi Sad (Serbia), University of Patras (Greece), Lucian Blaga University of Sibiu (Romania) and University of Udine (Italy) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the creation of UNES – University for a New European Society.

 Already highly internationalized, these seven young universities located in Southern Europe will rely on their multidisciplinary nature and strong territorial ties to provide a multilingual, innovative and professionally-oriented academic offer focusing on the student body and European values.

A shared vision:

“To bring the university at the heart of society to meet current and future challenges”

UNES aims to be a dynamic, forward-looking European university committed to training European citizens to address the challenges of digital, social and environmental transformations.

This alliance of seven European universities will bring together a community of more than 160,000 students and nearly 14,000 teaching, research, administrative and technical staff. It will also seek to strengthen links with its partners in the Mediterranean area and Latin America.

The signing of the framework agreement on Tuesday 19 February 2019 is the founding act of UNES – University for a New European Society. The result of a joint reflection started in the fall, it will be followed by the submission of the project to the Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA) by the end of the month.


7 universități europene își unesc forțele pentru a crea UNES – Universitatea pentru o nouă societate europeană

Detalii

Categorii:

Ceremonie Internationalizare Proiect

Persoană contact:

Ioana Mircea

Email contact:

ioana.mircea@ulbsibiu.ro